top of page

Psychology & Corona

bfp-logo_edited.png

De Expertengroep "Psychology and Corona" wordt ondersteund door het BFP.

Missie/Visie

Het vertrekpunt voor deze expertengroep was de vaststelling van verschillende academici en professionele verenigingen dat het perspectief van psychologische wetenschap grotendeels verwaarloosd was in de verschillende expertenpanels zoals de GEES en dus ook op het politieke niveau waar de beleidsbeslissingen genomen worden.

Gebaseerd op enkele informele ontmoetingen en ook verschillende bijdrages in de media van een aantal collega's startte een informele groep al begin mei. Deze ad - hoc groep is voornamelijk samengesteld uit academici met expertise in klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, gezondheidspsychologie en sociale psychologie. Ze bevat ook vertegenwoordigers van de professionele verenigingen van klinisch psychologen en psychiaters. 

 

De groep heeft zichzelf de volgende doelstellingen opgelegd:

  • Het ontwikkelen van een conceptueel kader over corona - gerelateerd gedrag als basis om strategische adviezen uit te brengen

  • Het verzamelen en verspreiden van informatie over lopend onderzoek en informatie gebaseerd op onderzoek

  • Het opmaken en verspreiden van korte rapporten op geregelde tijdstippen met praktische en concrete aanbevelingen

  • Het ontwikkelen van visibiliteit en het opbouwen van relaties met de media, andere expert - groepen en beleidsmakers

  • Het contactpunt vormen voor vragen door de media en beleidsmakers over corona - gerelateerd gedrag. 

Hier vindt u alle informatie over de leden van de expertengroep.

In deze rubriek zijn de verslagen verzameld die door de "Psychology and Corona" expertengroep zijn opgesteld alsook de verslagen die door de expertengroep worden ondersteund. 

U kan er informatie terug vinden over diverse onderwerpen zoal de pandemie, motivatie en de overheidsmaatregelen.

Op deze pagina kan je de data repository vinden die bestaat uit verschillende psycholoigsche studies omtrent COVID-19 in België.

Hoge gezondheidsraad werkgroep mentale gezondheid en covid-19 

Sinds het begin van de pandemie is er een werkgroep actief binnen de Hoge gezondheidsraad (Federale overheidsdienst volksgezondheid) die aanbevelingen opstelt voor de autoriteiten over de impact van covid-19 op de geestelijke gezondheid: 

  • Het eerste advies “Psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie” is in mei 2020 gepubliceerd. Dit advies ging over de psychologische problemen die kunnen voortkomen uit de Covid19 pandemie, hoe ze kunnen evolueren en wat we weten over de mogelijkheden die kunnen geïmplementeerd worden om deze problemen aan te pakken op de (midden) lange termijn. 

  • In februari 2021 werd een herziening gepubliceerd die ook een update bevat over de internationale literatuur en een vragenlijst die afgenomen werd bij gezondheidswerkers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners. In dit onderzoek werden de inzichten rond de mentale gezondheid van gezondheidswerkers, zorgverleners en patiënten onderzocht en geïntegreerd in het advies. 

  • Als deel van deze herziening werd de “Belgian Mental Health Data Repository” opgestart waar we alle studies en data centraliseren die informatie kunnen geven rond de mentale gezondheidsimpact van de Covid-19 pandemie. Het doel van dit “living document” is om een georganiseerd overzicht te geven van de bestaande en geplande data en om enkele algemene inzichten te verschaffen. 

Als je vragen hebt over de werkgroep binnen de Hoge Gezondheidsraad of als je een actief lid wilt worden of als weet hebt van studies over de mentale gezondheidsimpact van covid-19 die interessant kunnen zijn voor de Belgian Mental Health Data Repository kan je ons dit laten weten via info.hgr-css@health.fgov.be met als onderwerp ““Mental Health & Covid”. 

Website bouwteam

WhatsApp Image 2021-04-22 at 16.18.35.jp

Alix Bigot

PhD student psychologie

HannahDeLaet.jpg

Hannah De Laet

Wetenschappelijk medewerker 

bottom of page