top of page

Psychology & Corona

Verslagen ondersteund door de expertengroep 

Monitoring van gezondheidsgedrag, evolutie tussen begin april tot midden mei (FR):

Resultaten van de eerste drie gegevensverzamelingen.

In dit rapport worden bevindingen uit verschillende studies besproken. Vanuit deze bevindingen werden verschillende aanbevelingen geformuleerd voor beleidsmakers. Dit rapport is enkel in het Engels beschikbaar.  

Eind oktober 2020 werd thuiswerken weer de norm in België om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Deze maatregelen vragen echter ook verregaande inspanningen van zowel werknemer als werkgever en hebben mogelijks een impact op individueel, organizationeel of maatschappelijk niveau. Om deze maatregelen vol te houden moeten we ook verder kijken dan de economische en gezondheidsparamters. Werk -en organisatie psychologische inzichten kunnen ons helpen om deze uitdagingen die voortkomen uit thuiswerken beter te begrijpen en om evidence based management gebruiken te verbeteren. Het volledige rapport is enkel in het Engels beschikbaar maar een samenvatting van het rapport bestaat in het Nederlands.  

bottom of page