top of page

De Testcommissie is een centrale werkgroep binnen de BFP-FBP. De Testcommissie ambieert de bevordering van de kwaliteit van tests en testgebruik in Vlaanderen.

Testcommissie_banner_website (yellow).pn
Doelstellingen
 • De ontwikkelingen op het vlak van diagnostische methodes en instrumenten opvolgen en de leden daarvan op de hoogte houden.

 • De kwaliteit van de methodes en instrumenten en de gehanteerde middelen voor onze taalgebieden evalueren en deze beoordeling bekend maken.

 • Advies geven aan de leden in verband met het gebruik en de waarde van psychodiagnostische methodes en instrumenten.

 • De leemtes in het aanbod onderkennen en (eventueel met partners) inspanningen leveren om deze in te vullen.

Werking
 • In de Testcommissie zetelen 5 Nederlandstalige experten vanuit diverse instellingen en verenigingen.

 • Eén van de kerntaken van de Testcommissie is het evalueren en beoordelen van psychodiagnostisch testmateriaal.

 • De Testcommissie vaardigt waar nodig richtlijnen uit.

 • De Testcommissie onderhoudt nauwe contacten met diverse partner-verenigingen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
   

 • U kan contact opnemen met de Testcommissie via het mailadres testcommission@bfp-fbp.be

Testbeoordelingen
 • Eén van de kerntaken van de Testcommissie is het evalueren en beoordelen van psychodiagnostisch testmateriaal.

 • Op nationaal niveau is de Testcommissie de instantie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de kwaliteit van psychologisch testmateriaal.

 • De testbeoordelingen van de Testcommissie worden o.a. door volgende instanties overgenomen:

  • Kwaliteitscentrum Diagnostiek

  • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)

  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

bottom of page