top of page

Over BFP

bfp-logo_edited.png

De BFP is een federatie van verenigingen van psychologen. Momenteel zijn vijf verenigingen lid van de federatie: BAPS (Belgian Association for Psychological Sciences), VOCAP (Vereniging van Organisatie,- Consumenten en Arbeidspsychologie), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), VVSP (Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie), en UPPCF (Beroepsvereniging van Frans- en Duitstalige klinisch psychologen). Het is dus niet meer mogelijk om als individueel psycholoog lid te worden van de BFP, maar via je lidmaatschap van de bovenvermelde verenigingen ondersteun je ook de BFP.

De Doelstellingen van de BFP 

De Doelstellingen van de BFP zijn:

- bij te dragen tot de realisatie van een adequaat gestructureerde en doeltreffende psychologengemeenschap;

- het bevorderen, in samenwerking met de aangesloten verenigingen en met andere organisaties, van de psychologische discipline op wetenschappelijk vlak, in zijn verschillende sectoren en dit op nationaal en internationaal niveau;

- te waken over de bevordering en de verdediging van de beroepsmatige, sociale en culturele belangen van de psychologen aangesloten bij de psychologenverenigingen die lid zijn van de Federatie;

- een geest van onderlinge collegialiteit en deontologie, alsook een uitoefening van het beroep van psycholoog gericht op de belangen van de cliënt, te stimuleren en te onderhouden.

Networking
Notre mission
Nieuwsbrief BFP-FBP

nieuwsbrieven

Het BFP-FBP stuurt meermaals per jaar een nieuwsbrief naar zijn leden, de beroepsverenigingen van psychologen (VVKP-VOCAP-BAPS-VVSP-UPPCF).
In deze nieuwsbrieven vindt u al het nieuws van de BFP-FBP.

Statuten

De statuten van onze federatie.

Livres
bottom of page