Over BFP

De BFP werd opgericht om de belangen van de licentiaten/masters in de psychologie en hun cliënten waar te nemen. Ze doet dit door de psychologen te vertegenwoordigen naar de overheden, werkgevers, mutualiteiten, enz. Zo vertegenwoordigt de BFP de psychologen in de Psychologencommissie, de Hoge Gezondheidsraad, de verschillende Federale Overheidsdiensten, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid (KCE) en onderhoudt ze contacten met de verschillende kabinetten. Ook onderhoudt de BFP goede contacten met collega’s zorgverstrekkers binnen de Federatie Vrije Beroepen en praat ze met diverse werkgeversorganisaties in de zorg zoals Zorgnet Vlaanderen.

Verspreiden van psychologische kennis

De BFP heeft als taak om de verspreiding van kennis uit de wetenschappelijke psychologie te bevorderen, zodat onze maatschappij hier maximaal van kan profiteren. Ze vormt hierbij de brug tussen de wetenschappelijke psychologie en de praktijk. Vanuit deze brugfunctie onderhoudt ze nauwe contacten met de universiteiten en gebruikt ze de kennis uit de psychologie om de positie van de psycholoog in onze maatschappij te versterken.

Networking
 

Kwaliteitslabel

 De BFP waakt ook over de kwaliteit van haar leden door middel van verscheidene kwaliteitslabels, en het voortdurend ter beschikking stellen van onontbeerlijke informatie voor de uitoefening van het beroep als psycholoog. De BFP was ook de belangrijkste motor om de deontologische code te laten verankeren in de wet en psychologen onderhevig te maken aan het tuchtrecht.

© 2020 Belgische Federatie van Psychologen

info@bfp-fbp.be