top of page

Psychology & Corona

Samenstelling expertengroep
Alexis Dewaele.png

Alexis Dewaele

  • Twitter
  • Grey LinkedIn Icon

EN-NL

Kwetsbare jongeren en COVID-19, Mentale en seksuele gezondheid, Seksuele minderheden

Alexis Dewaele is hoofddocent kwalitatieve onderzoeksmethoden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij coördinator van PSYNC, een interdisciplinair consortium gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid van elke burger. PSYNC ontwikkelt projecten in nauwe samenwerking met verschillende partners en met een bijzondere focus op het realiseren van maatschappelijke impact en innovatie. Gedurende de covid-19 crisis droeg Alexis bij tot het opstarten van de expertengroep corona en psychologie en was één van de promotoren in een project over hoe jongeren tijdens de covid-19 crisis het hoofd bieden aan uitdagende omstandigheden.

Alexis is voorts één van de betrokkenen bij de ontwikkeling van het Single Case Archive, een database met meer dan 3500 psychotherapeutische gevalstudies. Hij was de vice-projectcoördinator van Mentally (2018-2020), een project gericht op het verbeteren van Europese geestelijke gezondheidszorg. Alexis is voorzitter van Sensoa, Het Vlaamse expertisecentrum over seksuele gezondheid. Als wetenschappelijk coördinator van de Sexpert-studie (2009-2013) verwierf hij expertise over diverse aspecten van seksuele gezondheid. Hij is op dit moment actief lid van de ‘European Sexual Medicine Network’ en één van de partners van de ‘Academic Network of Sexual and Reproductive Health and Rights Policy’.

bottom of page