Psychology & Corona

Praktische rapporten over specifieke onderwerpen

Maart

 

De idee van een vaccinatiepaspoort wordt bediscussieerd op nationaal en voorall op EU niveau. Er werd aangegeven dat het doel is om een paspoort in één of andere vorm te implementeren op Europees niveau tegen eind maart. De 'Psychology and corona ' expertengroep heeft deze kwestie onderzocht vanuit psychologisch perspectief, en meer algemeen, gedragswetenschappelijk perspectief.  Van dit verslag bestaan alleen een Franse en een Engelse versie  

Februari

Januari 2021

 Ondanks dat adolescenten en jongvolwassenen niet bijzonder gevoelig zijn voor de medische gevolgen van het COVID19, zijn ze disproportioneel gevoelig voor de psychologische bijwerkingen van de huidige pandemie and de daarbij horende beperkingen. Voor deze reden vraagt de “Psychology and Corona” experentgroep specifieke aandacht voor deze groep. Dit rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van onderzoek rond dit onderwerp en geeft beleidsaanbevelingen. Dit rapport is enkel beschikbaar in het Engels. 

December

Vaccinatie-

strategie

November

Start tweede lockdown

Oktober

1 contact

September

Versoepelingen

De expertgroep "psychology and corona" biedt ons een samenvatting van hun aanbevelingen die zowel naar CELEVAL als naar politieke organen gestuurd zijn.

De tweede golf van besmettingen eist zijn motivationele tol. De coronamoeheid sluipt er bij veel burgers in. Extra inspanningen zijn dringend nodig. In dit rapport geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten van de recente bevragingen, bepleiten we een interdisciplinaire aanpak, en bieden we een reeks aanbevelingen (do’s en don’ts) van motiverende communicatie en beleid.

Augustus

 Op basis van literatuurstudie en gesprekken met diverse experten, ontwikkelde PSYNC in samenwerking met de leden van de expertengroep corona en psychologie richtlijnen en adviezen met betrekking tot de impact van covid-19 op de mentale gezondheid van burgers.

Juli

Verstrengingen

Zomervakantie

De coronacrisis vergde heel wat aandacht en energie. Dat laat bij sommigen onder ons mentale sporen na. Tegelijkertijd gooit het virus misschien roet in onze vakantieplannen. Om te herstellen van deze intense periode, om onze sociale relaties onder druk zuurstof te geven, en om veerkrachtig te kunnen omgaan met onzekere tijden in het najaar, is het belangrijk om tijdens de vakantie de batterijen op te laden, zowel fysiek als psychologisch. Maar wat is dat nu, een deugddoende vakantie die ons een mentale boost geeft? De expertgroep ‘psychologie & corona’ formuleert een reeks aanbevelingen hoe je in tijden van corona een verkwikkende en waardevolle zomervakantie kan beleven, in binnen- of buitenland.

Juni

Fase 4

Mei

Eerste contacten

De expertengroep werd gevraagd om een eerste advies te geven aan de GEES. 7 stappen werden daarbij naar voren geschoven met concrete aanbevelingen. 

April

Exit strategie

Maart

Start eerste

 lockdown