top of page

Psychology & Corona

Pers en Media Berichten

In dit onderdeel vind je een overzicht terug van alle opiniestukken en persartikels opgesteld door de expertengroep voor de pers. 

 Hoe ervaren studenten in het hoger onderwijs de coronacrisis? Aan de online enquête die werd uitgevoerd door psychologen van de UCLouvain, de ULB en de ULiège, namen meer dan 25.000 studenten deel. 

Een vaccinpaspoort is een (fysiek of digitaal) document waaruit blijkt dat een persoon is gevaccineerd. Een immuniteitscertificaat getuigt dat de persoon besmet is geweest en immuun is voor SARS-Cov-2. Het idee om een van beide documenten in te voeren circuleert op nationaal en Europees niveau, met het uitdrukkelijke doel deze vóór de zomer ten uitvoer te leggen.Van dit persbericht bestaat alleen een Franse versie.

De motivatie voor de coronamaatregelen zit momenteel op een dieptepunt: Dringend nood aan een motiverend kader!

Ben je bang, boos of vastberaden? Het doet er toe! Belgische studie toont aan hoe specifieke emoties je gedrag sturen tijdens de corona pandemie.

Ben je bang, boos of vastberaden? Het doet er toe! Belgische studie toont aan hoe specifieke emoties je gedrag sturen tijdens de corona pandemie.

Het debat over vaccinatieplicht is complex en niet op alle vragen bestaat er een duidelijk antwoord. Welk effect heeft vaccinatie op de belasting in de zorg en op de verspreiding van het virus in deze omikrontijden? Is er een voldoende ethische grond voor vaccinatieplicht? Hoe kan vaccinatieplicht juridisch verankerd en gehandhaafd worden? Maar ook: is er voldoende draagvlak voor vaccinatieplicht? Wat doet een verplichting met de betrokkenheid om zich coronaveilig te blijven gedragen, en welk impact heeft een verplichting op het welzijn en de sociale cohesie?

Wereldwijde reactie: https://vvkp.be/nieuws/vvkp-kadert-het-laatste-rapport-van-de-expertengroep-psychology-and-corona-mbt-de-verplichte 

Bericht van de voorzitter van de VVKP

https://www.knack.be/nieuws/belgie/discussie-verplichte-vaccinatie-uitspraken-expertengroep-gebeuren-in-een-maatschappelijke-context/article-opinion-1825281.html?cookie_check=1643355800  

UPPCF https://www.uppcf.be/psychologie-et-corona

Voor het beheersen van deze crisis zijn er veel onvoorspelbare factoren, zoals de mutaties van het virus en de levering van vaccins. Toch hebben we controle over de sleutelfactor om de situatie onder controle te houden: ons gedrag. 

Vaccinatie: kwetsbaren en gemotiveerden eerst 

Welbevinden in coronatijden: voorbij de kookboekpsychologie . 

Prioriteiten inzake geestelijke gezondheid in België betreffende COVID-19: Deze beleidsnota focust op de nodige acties die kunnen worden ondernomen om de onmiddellijke geestelijke gezondheidslast in verband met COVID-19 aan te pakken.

 

Januari 2022

Februari 2021

December 2020

November 2020

November 2020

bottom of page