top of page

Psychology & Corona

Samenstelling expertengroep
image003.jpg

Patrick Lancksweerdt

NL - EN

  • Grey LinkedIn Icon

Schoolpsychologie, leerlingenbegeleiding, crisisinterventie, psychologische verwerkingsprocessen

Patrick Lancksweerdt heeft een master in de klinische en ontwikkelingspsychologie en is afgestudeerd van de Universiteit van Gent. Daarnaast heeft hij ook een bachelor in de informatica. Van in het begin van zijn loopbaan was hij actief als schoolpsycholoog en directeur in het CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding). Eind 2019 ruilde hij zijn job als CLB-directeur in voor centrumoverstijgende opdrachten binnen de leerlingenbegeleiding en schoolpsychologie. Hij was en is betrokken bij diverse projecten, van onderzoeksprojecten over de overgang van basis naar secundair onderwijs, tot de implementatie van internet in de CLB-sector. Hij was ook de ontwerper en projectleider van LARS, het registratieprogramma dat alle CLB’s tot op vandaag gebruiken.Op het klinische vlak legde hij zich vooral toe op crisisinterventie en begeleiding van scholen, kinderen en jongeren bij schokkende gebeurtenissen. Over dat onderwerp gaf hij diverse lezingen en schreef diverse publicaties (voor intern gebruik). Patrick is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (VVSP) en bestuurslid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). Hij zetelt als expert in diverse besturen van welzijnsorganisaties. 

De expert in de pers

bottom of page