top of page

Psychology & Corona

Samenstelling expertengroep
Maarten Vansteenkiste.png

Maarten Vansteenkiste

  • Grey LinkedIn Icon

NL-EN

Motivatie, Zelfbepalingstheorie

Maarten Vansteenkiste is als hoogleraar in de ontwikkelings- en motivatiepsychologie verbonden aan de Universiteit Gent. In zijn onderzoek poogt hij de Zelf-Determinatie Theorie, een welgekende en sterk empirisch gevalideerde theorie, uit te bouwen. Hij wordt wereldwijd als een expert beschouwd in de motivatiepsychologie en schreef met Bart Soenens, zijn vriend en academisch lotgenoot, het boek ‘Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie’ (Vansteenkiste & Soenens, 2015). Hij is geïnteresseerd in het zowel theoretisch als empirisch bestuderen van de link tussen de Zelf-Determinatie en andere motivatonele kaders en hanteert de theorie als een bron van inspiratie voor de studie van motivationele dynamieken in talrijke levensdomeinen, zoals onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg, ecologie, werk, en sport en beweging. Hij heeft veelvuldig over deze thema’s gepubliceerd in toptijdschriften in de internationale literatuur. Hij werd in 2019 en 2020 erkend als ‘highly cited researcher’. Momenteel begeleidt hij talrijke postdoctorale, doctoraats- en masterstudenten. Hij geeft talrijke lezingen over de relevantie van de Zelf-Determinatie Theorie voor een breed publiek van leerkrachten, sportcoaches, managers, therapeuten en ouders. Sinds het begin van de crisis brengt hij samen met zijn team de motivatie van de bevolking in kaart (www.motivationbarometer.com) om het beleid te adviseren. Hij was gastlid van Celevel 2.0 en is momenteel lid van de GEMS.

bottom of page