top of page

Psychology & Corona

Samenstelling expertengroep
AM.Etienne.png

Anne-Marie Etienne

  • Twitter

FR

  • Grey LinkedIn Icon

Gezondheidsgedragingen, Implementatie, Levenskwaliteit, Virtuele realiteit, Cognitieve en gedragstherapie 

Anne-Marie Etienne is hoogleraar aan de faculteit Psychologie, Spraak Therapie en pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Luik (België). Ze doceert gezondheidspsychologie en gezondheidsmodellen die de implementatie van gezondheidsproblemen uitleggen. Als klinische gezondheidspsycholoog is ze getraind in cognitieve-gedragsmatige actie methodes. Ze leidt de Gezondheids-en maatschappij onderzoekseenheid. Haar voornaamste onderzoeksinteresse bevat onder andere het onderzoek naar motivatie en de implementatie van gezondheidsgedragingen gebruik makend van virtuele realiteit als een nieuw behandelingsmodel en onderzoek naar de conceptualisatie van de levenskwaliteit bij patiënten met of met het risico op somatische ziekten. 

De expert in de pers

bottom of page