Wat doet BFP?

De Belgische Federatie van Psychologen is de nationale beroepsvereniging voor licentiaten/masters in de psychologie. Zij ondersteunt de verenigingen van de verschillende sectoren waarin licentiaten/masters in de psychologie actief zijn en verdedigt hun belangen. 

 

Belangenverdediging

De BFP werd opgericht om de belangen van de licentiaten/masters in de psychologie en hun cliënten waar te nemen. Ze doet dit door de psychologen te vertegenwoordigen naar de overheden, werkgevers, mutualiteiten, enz. Zo vertegenwoordigt de BFP de psychologen in de Psychologencommissie, de Hoge Gezondheidsraad, de verschillende Federale OverheidsDiensten, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid (KCE) en onderhoudt ze contacten met de verschillende kabinetten. Ook onderhoudt de BFP goede contacten met collega’s zorgverstrekkers binnen de Federatie Vrije Beroepen en praat ze met diverse werkgeversorganisaties in de zorg zoals Zorgnet Vlaanderen.

 

Verspreiden psychologische kennis

De BFP heeft echter ook als taak om de verspreiding van kennis uit de wetenschappelijke psychologie te bevorderen, zodat onze maatschappij hier maximaal van kan profiteren. Ze vormt hierbij de brug tussen de wetenschappelijke psychologie en de praktijk. Vanuit deze brugfunctie onderhoudt ze nauwe contacten met de universiteiten en gebruikt ze de kennis uit de psychologie om de positie van de psycholoog in onze maatschappij te versterken.

 

Ondersteuning psychologen

De BFP, samen met haar sectoren, helpt haar leden om hun beroep beter te kunnen uitoefenen. Ze is het enige kanaal waarlangs psychologen informatie kunnen krijgen over de uitoefening van hun beroep. Ze ondersteunt haar leden met gepersonaliseerde en onmiddellijke dienstverlening. Via allerlei ledenvoordelen wordt het beroepsleven van de psycholoog vergemakkelijkt.

 

Kwaliteitslabel

Tot slot waakt de BFP ook over de kwaliteit van haar leden door middel van verscheidene kwaliteitslabels, permanente vormingen en het voortdurend ter beschikking stellen van onontbeerlijke informatie voor de uitoefening van het beroep als psycholoog. De BFP was ook de belangrijkste motor om de deontologische code te laten verankeren in de wet en psychologen onderhevig te maken aan het tuchtrecht.

 

Grootste psychologenvereniging

Met zijn 2850 leden is de BFP veruit de grootste vereniging van licentiaten/masters in de psychologie in België en de enige die actief is in de beide landsgedeelten over verschillende sectoren heen.

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht