top of page

Psychology & Corona

Samenstelling expertengroep
V.Yzerbyt.png

Vincent Yzerbyt

  • Twitter

FR-EN (NL)

Intergroep relaties, Sociale emoties, Normen en attitudes, Stereotypen en vooroordelen, Diversiteit en Inclusie, Vaccinatie aarzeling

Vincent Yzerbyt is professor aan de faculteit psychologie en pedagogie van de Université Catholique de Louvain in België waar hij sociale psychologie, culturele psychologie en statistiek onderwijst. Zijn onderzoek focust op intergroep relaties en sociale cognitie, mechanismen die werken bij stereotypering, vooroordelen en discriminatie maar ook meerdere thema’s die te maken hebben met diversiteit en het leven in een multiculturele maatschappij. Zijn onderzoek kaart ook methodologische problemen aan in sociaal en gedragsmatig wetenschappelijke onderzoek en statistiek. Hij is actief in publieke debatten en geeft trainingen voor verschillende associaties en Ngo’s die werkzaam zijn in het veld over seksisme, racisme en interculturele dialoog. Zijn publicaties bestaan uit meer dan 150 artikels en boekhoofdstukken en meerdere boeken en handleidingen. Verder is hij ook de voormalig voorzitter van de Europese Associatie van Sociale Psychologie en editor van verscheidene tijdschriften binnen zijn discipline. Van 2009 tot 2014 was hij de Vice-Rector voor onderzoek aan zijn universiteit. 

De expert in de pers

bottom of page