Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Dankzij een partenariaat tussen de Belgische Federatie van Psychologen en AMMA, marktleider in Medische Beroepsaansprakelijkheid, kan u genieten van een kwaliteitsvolle dekking aan interessante voorwaarden: 50  € (taks in) per jaar  rechtsbijstand inbegrepen  in plaats van 112,75 € (taks in) per jaar (individuele tarificatie op datum van 01/01/2015).

 

Wat is Amma?

AMMA is een onderlinge verzekeringsmaatschappij aktief in de zorgsektor , een niet-commerciële onderneming zonder winstoogmerk, 70 jaar geleden opgericht door de zorgverleners zelf.

 

Een noodzaak voor zelfstandigen

Als zelfstandige draagt u reeds vele kosten zelf. Denk echter niet dat alleen uw collega’s  een beroepsfout kunnen begaan en dat u zich hiervoor niet moet verzekeren.U werkt voor eigen rekening en dus kan elke beroepsfout waarvoor een patiënt u aanspreekt u worden aangerekend .

 

Onontbeerlijk voor werknemers

Indien u als werknemer bent tewerkgesteld, bij voorbeeld  in een ziekenhuis of zorginstelling, kan uw werkgever u, volgens de bestaande wetgeving, een « zware fout » of een « lichte, repetitieve fout » verwijten en verhaal op u uitoefenen. Daarenboven wijst de praktijk uit dat een rechter soms een « normale fout » kwalificeert  als « zware fout». Tenslotte heeft een patiënt ook het recht om u persoonlijk aan te klagen .

 

Wat biedt Amma?

Door voor de dekking Beroepsaansprakelijkheid van AMMA te kiezen kiest u voor de meest volledige dekking op de Belgische markt en voor haar veelvuldige voordelen:

  • Een dekking zonder bijpremie volgens het principe van «  schadeverwekkend feit ». Dit betekent dat zowel uzelf als uw erfgenamen verzekerd blijven zelfs na de beëindiging van uw contract (pensioen, overlijden, opzeg, enz…) en dit voor de volledige verjaringstermijn.
  • De uitsluitingen worden beperkt tot een strikt minimum.
  • Geen franchise bij schadegevallen.
  • Een inbegrepen ongevallenverzekering voor uw patiënten.
  • Uw activiteit verzekerd op alle sites en op uw privé praktijk.
  • Een rechtsbijstand.

 

Aldus zullen de schades waarvan de oorzaak (het schadeverwekkende feit) zich situeert tijdens de looptijd van het het door u opgezegde contract automatisch gedekt zijn door AMMA

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht