Verantwoordelijkheden van de psycholoog

Dit luik legt het aspect van de verantwoordelijkheden van de psycholoog uit

 

Persoonlijke verantwoordelijkheid

  • De psycholoog is persoonlijk verantwoordelijk voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die hij toepast. Dit is tevens zo voor zijn professionele adviezen. Hij gaat echter steeds een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.

 

Medewerkers

  • De psycholoog is tevens verantwoordelijk voor de naleving van deze deontologische regels door al zijn medewerkers niet – psychologen.

 

Verzekering

  • De psycholoog dient gedekt te zijn door een verzekering die kan instaan voor alle schade die kan resulteren met betrekking tot de uitoefening van zijn beroep.

 

Statuut

  • Noch het statuut (zelfstandig of niet), noch de werksetting (privaat of publiek) hebben enige invloed op de deontologische plichten van de psycholoog. Bij elk contract verwijst de psycholoog naar deze Deontologische Code.

 

Continuïteit

  • De psycholoog dient ten alle tijde de continuïteit van zijn dienstverlening te verzekeren ten aanzien van zijn cliënten.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht