top of page

Psychology & Corona

Samenstelling expertengroep
V. Hoorens.png

Vera Hoorens

FR-EN-NL

Risico perceptie en gedrag, Verbale communicatie, Stereotypen en stereotype verandering, Indruk vorming, Zelf-andere bias in sociale vergelijking

Vera Hoorens is hoogleraar sociale psychologie aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven. Ze heeft doctoraten in de psychologie en in de letteren (geschiedenis). Haar psychologische onderzoek gaat vooral over sociale cognitie, wat omschreven kan worden als de studie van hoe mensen zich een beeld vormen van zichzelf en anderen op het vlak van onder meer persoonskenmerken, gedrag, en levensomstandigheden. Haar specifieke onderzoeksonderwerpen met de meest directe relevantie voor COVID-19 zijn risicoperceptie, de waarneming en interpretatie van risicogedrag (bij zichzelf en anderen), en hoe deze zaken van invloed zijn op risico- en preventiegedrag (zoals het navolgen van richtlijnen en aanbevelingen voor veilig en gezond gedrag). 

De expert in de pers

Schriftelijke interviews

"Heb ik het nu gehad of niet?" - De Standaard

bottom of page