Vacatures

 • Klinisch Psycholoog - Ziekenhuis Oost-Limburg

  Binnen het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn er twee vacante functies in de richting klinische en gezondheidspsychologie met optie kinderen en adolescenten.

  Geplaatst op: 12.09.2018
 • Klinisch psycholoog/psychotherapeut - Huisartsenpraktijk te Putte

  Wij zijn twee jonge huisartsen die een nieuwe praktijk hebben gestart in april 2018. Er is reeds een bestaand patiëntenbestand.  Graag willen wij onze praktijk uitbouwen tot een multidisciplinaire huisartsenpraktijk.

  Geplaatst op: 11.09.2018
 • Zelfstandig kinderpsycholoog - Revalidatie Carpe Diem te Kalmthout

  Binnen onze praktijk krijgen wij heel wat vragen naar multidisciplinair onderzoek en naar psychologische begeleiding. Wij zoeken daardoor iemand om ons team voltijds te versterken. Voor onze discipline gaat dit voornamelijk over intelligentie-onderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, belevingsonderzoek,… of eerder een algemene screening. Hieruit volgt vaak verdere psychologische begeleiding en ondersteuning van het kind en zijn ouders.

  Geplaatst op: 31.08.2018
 • Psycholoog - Manager CARA - VIAS institute

  De verkeersveiligheid verbeteren, samen met de mobiliteit, de maatschappelijke veiligheid en voortaan ook de gezondheidszorg. Dat is het doel van Vias institute als belangrijk Belgisch kenniscentrum. Het CARA is wettelijk erkend voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van mensen met een functiestoornis of –beperking. De eindbeslissing houdt rekening met medische, (neuro)psychologische, en rij-praktische elementen en steunt op wettelijk bepaalde medische criteria. 

  Geplaatst op: 30.08.2018
 • Drie eerstelijnspsychologen - Krachtgericht Waas & Dender

  Krachtgericht Waas & Dender is een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlenende diensten onderling alsook jeugdhulpverlenende diensten en 0de en 1ste lijnsdiensten. Door hulpverlening snel inzetbaar te maken en voldoende nabij gezinnen te brengen, wil Krachtgericht Waas & Dender de kans op vroegtijdige hulp verhogen en wil het de continuïteit van hulp en zorg voor ieder gezin, kind en jongere maximaliseren.

  Geplaatst op: 21.08.2018
 • Klinisch Psycholoog in loondienst - faresa

  Faresa groeit en zoekt een ambitieuze collega om samen toekomstige uitdagingen aan te gaan. Onze passie ligt bij het bieden van evidence-based begeleidingen om het welzijn van mensen te bevorderen, op het werk en thuis (b2b en b2c). De toekomst bestaat uit blended care.

  Geplaatst op: 16.07.2018
 • Klinisch psycholoog - psychotherapeut volwassenen - Zelfstandige activiteit - PSYLODIE

  Psylodie is een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychologie-psychotherapie en diëtiek in Wetteren. In de praktijk werken momenteel een klinisch psycholoog-psychotherapeut voor kinderen en jongeren, een klinisch psycholoog-psychotherapeut voor volwassenen en een diëtiste. Om ons team uit te breiden en de druk op de wachtlijst weg te nemen, zijn we momenteel op zoek naar een bijkomende psycholoog-psychotherapeut voor volwassenen, die een psychotherapie-opleiding afgerond heeft of nog in opleiding is. We zijn met sterke voorkeur op zoek naar iemand die naast individuele therapie ook relatietherapie en gezinsgesprekken kan opnemen.

  Geplaatst op: 31.05.2018
 • Psycholoog - Federale Overheid Justitie

  Ondernemingsrechtbanken zijn op zoek naar specialisten uit de vrije beroepen!Sinds de hervorming van het ondernemingsrecht gestart is, zijn de vroegere rechtbanken van koophandel op zoek naar een nieuw type "rechter in handelszaken". Deze "rechters" zijn in feite experten uit de wereld van het ondernemen, maar ook uit de wereld van de vrije beroepen. De vacatures staan dus met name ook open voor psychologen! 

  Geplaatst op: 03.05.2018
 • Gedragstherapeut - Faresa

  Faresa: "wil je samen met ons therapie geven op enkele sleutellocaties in vlaanderen?"

  Geplaatst op: 22.03.2018
 • AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT : PSYCHOLOOG - Medische Dienst van het Europees Parlement in Brussel.

  Op 22 februari 2018 heeft het Europees Parlement in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie aankondiging nr. 2018/S 036-077726 gepubliceerd betreffende een openbare aanbesteding voor de verrichting van psychologische diensten voor de Medische Dienst van het Europees Parlement in Brussel.

  Geplaatst op: 15.03.2018