Drie eerstelijnspsychologen

Geplaatst op: 
21-08-2018
Bedrijf: 
Krachtgericht Waas & Dender

Krachtgericht Waas & Dender is een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpverlenende diensten onderling alsook jeugdhulpverlenende diensten en 0de en 1ste lijnsdiensten. Door hulpverlening snel inzetbaar te maken en voldoende nabij gezinnen te brengen, wil Krachtgericht Waas & Dender de kans op vroegtijdige hulp verhogen en wil het de continuïteit van hulp en zorg voor ieder gezin, kind en jongere maximaliseren.


In dit kader zoeken we drie eerstelijnspsychologen die in de regio Waas & Dender aan de slag gaan. De eerstelijnspsychologen bieden en organiseren snelle, nabije en vroegtijdige hulp bij geestelijke gezondheidszorgproblemen (psychische en ontwikkelingsproblemen) bij kinderen, jongeren en hun gezin. De werking wordt opgevolgd, ondersteund en bijgestuurd door het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas & Dender.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht