top of page

Testbeoordelingen

Het kwalificatieoverzicht van de Testcommissie wordt overgenomen door volgende instanties

riziv.png
vaph.png
vazg.png
Testcommissie_banner_website (yellow).pn

Kwalificatieoverzicht

cognitieve vaardigheidstests

Versie 11.0 januari 2024

Het kwalificatieoverzicht van cognitieve vaardigheidstests is tot stand gekomen gebruikmakend van de Test Quality Scan (TQ-Scan), een Vlaams beoordelingssysteem ontworpen door de BFP Testcommissie met als doelstelling een zicht te krijgen op de kenmerken en kwaliteiten van een test of psychodiagnostisch instrument.

Een eerste kwalificatie-categorie verwijst naar de kenmerken en kwaliteiten van de test. De kwalificatielabels A+, A, B, C en D blijven gehanteerd zoals in vorige versies van het kwalificatieoverzicht. Een tweede kwalificatie-categorie verwijst naar de meetpretentie van de test. Naast algemene intelligentietests (a) en specifieke cognitieve vaardigheidstest (s) worden nu ook instrumenten onderscheiden die toelaten het cognitief ontwikkelingsniveau (c) te bepalen.

KCD2.png
Testcommissie_banner_website (yellow).pn

Test Quality

scan

Versie 1.1 januari 2021

Het Test Quality Scan beoordelingssysteem (TQ-Scan) beoogt de bruikbaarheid en toepasbaarheid van testbeoordelingen te vergemakkelijken en toegankelijker te maken voor alle testgebruikers. De complexiteit op het gebied van testtheorie, testconstructie en testtoepassing betekent immers dat er hoge eisen worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van testontwikkelaars, alsook testleiders. De bedoeling van de TQ-Scan is op een efficiënte en haalbare wijze zicht te krijgen op de kenmerken en kwaliteiten van een test of psychodiagnostisch instrument. In dit document worden verschillende criteria gehanteerd – bij ieder criterium worden de kwaliteitseisen beknopt toegelicht. Deze criteria worden echter niet vooropgesteld als een exhaustieve en alomvattende leidraad op vlak van testconstructie.

De TQ-Scan is een Vlaams beoordelingssysteem met een screenend karakter en is niet bedoeld om uitgebreide en meer diepgaande beoordelingssystemen zoals opgesteld door de EFPA of COTAN of andere organisaties te vervangen. De TQ-Scan kan door zijn opbouw wel geïntegreerd worden in zulke uitgebreide beoordelingen.

Testfiches

Hier kan u aparte testfiches vinden van verschillende beoordeelde instrumenten. Deze testfiches bevatten enkel samenvattende informatie over de gehanteerde criteria (zie TQ-Scan). De uitgebreide Commissierapporten die de instrumenten diepgaander bespreken zijn niet vrij toegankelijk - deze zijn enkel op aanvraag raadpleegbaar door leden van de BFP-deelverenigingen.

bottom of page