Terugbetaling door de mutualiteiten

In tegenstelling tot de prestaties van andere zorgverstrekkers (zoals artsen, tandartsen, kinésitherapeuten, enz.) worden deze van (klinisch) psychologen nog niet vergoed door de ziekteverzekering. Dit is te betreuren aangezien dit een ernstige drempel betekent tot psychologische hulpverlening in België. De psychologen trachten hier in de eerste plaats zelf iets aan te doen. Gemiddeld bedraagt het tarief van een klinisch psycholoog in België slechts de helft van een collega in Nederland.

Terugbetaling vanuit de aanvullende ziekteverzekering

Een aantal mutualiteiten bieden desondanks een beperkte terugbetaling aan vanuit hun aanvullende verzekering voor bijzondere doelgroepen, vaak kinderen en jongeren. De terugbetaling is beperkt, hetgeen betekent dat de overige sessies en/of het resterende bedrag door de cliënt zelf moet betaald worden. Nog meer problematisch is dat er een absolute willekeur bestaat aan kwaliteitscriteria. De ene psychotherapeut is blijkbaar de andere niet. Sommige mutualiteiten nemen zelfs een loopje met de wet en denken dat ze zelf de titel van psycholoog kunnen verlenen. De Belgische Federatie van Psychologen hekelt het commerciële aspect hieraan en heeft het moeilijk met “kortingen” voor een psychologische behandeling.

 

We hebben getracht om een overzicht te bieden in onderstaande tabel. Net zoals u vrij uw psycholoog kunt kiezen, kunt u evenzeer vrij kiezen bij welke mutualiteit u wenst aan te sluiten. Dat is niet onbelangrijk gezien de grote verschillen die er bestaan.

 

Eénmalig of jaarlijks?

Een eerste onderscheid dient gemaakt te worden tussen een éénmalige of een jaarlijkse terugbetaling. Sommige mutualiteiten, zoals de CM, betalen slechts éénmaal de behandeling van een kind/jongere terug. Het bedrag is niet onaardig, maar op = op! Wanneer je dus een kind hebt met een aangeboren psychische problematiek (neem vb. ADHD), dan is het niet ondenkbeeldig dat u, in de loop van het leven van dat kind, meerdere behandelingen nodig zult hebben. In dat geval lijkt een mutualiteit die een jaarlijkse behandeling aanbiedt wellicht interessanter.

 

Bij het vergelijken van de éénmalige aanbiedingen ljken de werknemers van de spoorwegen het blijkbaar getroffen te hebben wanneer je kind een intensieve behandeling nodig heeft. Met een onbeperkt aantal sessies gedurende twee jaar kan je al een stevige behandeling op touw zetten. Daarnaast zetten de CM, De Voorzorg Limburg en Bond Moyson: Oost – Vlaanderen in op hetzelfde middel, een éénmalige psychologische behandeling. Kan voldoende zijn als je kind vb. een negatieve levensgebeurtenis heeft meegemaakt, doch wanneer we met een ernstiger probleem zitten, dan zal het potje snel leeg zijn.

Bij de jaarlijkse terugbetaling steekt de Liberale Mutualiteit er bovenuit. Zij betalen het meeste terug.

 

Een aantal mutualiteiten bieden ook een psychologisch aanbod voor lichamelijke aandoeningen. Wanneer je kampt met een chronische aandoening dan lijkt Partena (althans wat psychologische begeleiding betreft) een interessant ziekenfonds. Patiënten met kanker vinden bij de Liberale Mutualiteit en bij Securex een aanbod.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht