Tarieven en terugbetalingen

Hoeveel betaal je voor een consult bij een psycholoog en hoe bepaalt die psycholoog zijn tarieven?

Vrij beroep

De psycholoog is een vrij beroep. Dit betekent dat de psycholoog in hoofdzaak intellectuele prestaties verricht, waarvoor een grondige en permanente vorming vereist is. De persoon is persoonlijk verantwoordelijk voor de diensten die hij verleent en hij verleent deze op onafhankelijke wijze. Tot slot is de psycholoog gebonden tot een deontologische code.

Eén van de aspecten verbonden aan een vrij beroep is dat het de psycholoog vrij staat om zelf zijn tarief te bepalen. De tarieven van psychologen variëren dan ook, afhankelijk van de sectoren waarin ze actief zijn, hoe gespecialiseerd ze zijn of hoeveel ervaring ze hebben. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de honoraria in strafzaken (linken)

 

Bepaling van het tarief

Psychologen bepalen hun tarief in overeenstemming met de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van een activiteit en de tijd die ze nodig hebben om deze activiteit voor te bereiden, uit te voeren en een eventuele rapportage te voeren.

 

Welke kosten kunnen psychologen dan hebben?

Naast de traditionele kosten zoals huisvesting, sociale zekerheid, nutsvoorzieningen ed. hebben psychologen ook een aantal unieke kosten. Een belangrijke kostenplaats is bijvoorbeeld het psychodiagnostisch materiaal wat de psycholoog nodig heeft om zijn onderzoek te doen. Zo kost een intelligentie – onderzoek al gauw 2000 euro. Bovendien dient dit materiaal om de zoveel jaar vernieuwd te worden om te vermijden dat de normeringsgroepen verouderen.

Een andere belangrijke kostenplaats is de permanente vorming. De psychologie is nog een relatief jonge wetenschap. Om alle evoluties te kunnen blijven volgen dient de psycholoog zich voortdurend bij te scholen.

Tot slot kennen een aantal specialisaties binnen de psychologie hun eigen specifieke kosten. Zo investeren gezondheidspsychologen en neuropsychologen heel wat in high – tech apparatuur om hun werk goed te kunnen doen.

 

De (on)zichtbare tijd voor een consult

De “prestatie” van een psycholoog is niet beperkt tot de tijdsduur van een consultatie. Veel meer nog dan andere prestaties in de gezondheidszorg is de onzichtbare voorbereiding van een psychologisch consult. Het is net tijdens die voorbereiding dat de psycholoog zijn wetenschappelijke kennis zal aanwenden om het consult voor te bereiden ten behoeve van zijn cliënt.

Een psychologisch consult kan sterk wisselen in tijdsduur. Zo kan een psychodiagnostisch onderzoek gerust meerdere uren omvatten, terwijl een crisisinterventie soms maar een half uurtje omvat. Consulten vinden plaats op individuele basis, met koppels, groepen of soms zelfs hele organisaties.

Na het consult speelt zich echter opnieuw een intellectueel proces af. De psycholoog gaat dan na of de inhoud van het gesprek overeenstemt met de voorbereiding ervan. Klopt het verloop van het gesprek met de ideeën die de psycholoog had over zijn cliënt? Op basis hiervan zal de psycholoog zijn handelingsplan bijsturen. Op die manier kan de psycholoog gemakkelijk 2 uur aan het werk zijn voor een consult van 1 uur.

 

Zie ook  " Hoe je tarief bepalen?" (deze pagina is enkel toegankelijk voor BFP - leden)

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht