Testbeoordelingen

Eén van de kerntaken van de Sectie Psychodiagnostiek is het evalueren en beoordelen van psychodiagnostisch testmateriaal. Bekijk hier een overzicht van nationale en internationale testbeoordelingen die je kan raadplegen.

Nationale testbeoordelingen

Sectie Psychodiagnostiek

Op nationaal niveau is de Sectie Psychodiagnostiek de instantie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de kwaliteit van psychologisch testmateriaal. 

Gebruik en toepassingen

De testbeoordelingen van de Sectie worden o.a. door volgende instanties overgenomen:

 

Internationale testbeoordelingen

COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een commissie van het NIP. De COTAN doet aan testbeoordelingen aan de hand van het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010). Zie ook: https://www.psynip.nl/uw-beroep/cotan/

EFPA BoA

De 'Board of Assessment' heeft haar 'Test Review Model' gepubliceerd en wordt binnen Europa veelvuldig gebruikt als standaardwerk in het evalueren van tests. Zie ook: http://assessment.efpa.eu/documents-/

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht