Richtlijnen

De Sectie Psychodiagnostiek vaardigt waar nodig richtlijnen uit. Bekijk hier een overzicht van nationale en internationale richtlijnen met betrekking tot de psychodiagnostische praktijk.

Nationale richtlijnen

Sectie Psychodiagnostiek

De Sectie Psychodiagnostiek vaardigt richtlijnen uit die zij belangrijk acht voor de kwaliteit van tests en testgebruik. 

Kwaliteitscentrum Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum Diagnostiek ontwikkelt diagnostische protocollen met daarin richtlijnen wat betreft tests en testgebruik.

  • Classificerende Diagnostische Protocollen
  • Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek
     

Divisie Psychodiagnostiek (VVKP)

De Divisie Psychodiagnostiek streeft naar de ontwikkeling van een kwalificatiesysteem dat kan dienen als een algemeen geaccepteerd kader voor de toetsing van het kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek.

Ga naar het Vlaams kwalificatiesysteem

Internationale richtlijnen

EFPA BoA

Ga naar het Test User Accreditation System

International Test Commission (ITC)

Ga naar de ITC Guidelines

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht