Sectie Psychodiagnostiek

De Sectie Psychodiagnostiek is een centrale werkgroep van de BFP-FBP. De Sectie Psychodiagnostiek ambieert de bevordering van de kwaliteit van tests en testgebruik in Vlaanderen. 

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van deze Sectie zijn:

  • De ontwikkelingen op het vlak van diagnostische methodes en instrumenten opvolgen en de leden daarvan op de hoogte houden.
  • De kwaliteit van de methodes en instrumenten en de gehanteerde middelen voor onze taalgebieden evalueren en deze beoordeling bekend maken.
  • Advies geven aan de leden in verband met het gebruik en de waarde van psychodiagnostische methodes en instrumenten.
  • De leemtes in het aanbod onderkennen en (eventueel met partners) inspanningen leveren om deze in te vullen.

 

Contact

Indien u nood heeft aan deskundig advies of voorstellen heeft tot testbeoordeling, dan kan u contact met ons opnemen via psychodiagnostiek@bfp-fbp.be