Sectie psychodiagnostiek

Volg de nieuwste ontwikkelingen op vlak van psychodiagnostiek op de voet!

 

Voorzitter

Mark Schittekatte, PhD (Universiteit Gent, Testpracticum PPW)

 

Samenstelling 

6 Nederlandstalige experten (UGent, KULeuven, Thomas More, CLB & VVKP) en 2 Franstalige (UCL, ULG) 

 

Belangrijkste doelstellingen

  • de ontwikkelingen op het vlak van diagnostische methodes & instrumenten volgen en de leden daarvan op de hoogte houden (bv. testnormeringen);
  • de kwaliteit van de methodes & instrumenten en de gehanteerde middelen voor onze taalgebieden evalueren en deze beoordeling bekend maken;
  • advies geven aan de leden ivm. het gebruik, de waarde,… van psychodiagnostische methodes (bv. wie mag wat met welke test?) & instrumenten; 
  • de leemtes in het aanbod onderkennen (en eventueel met partners) inspanningen leveren om deze in te vullen.

 

Aanmelding voor advies, voorstellen tot testbeoordeling, enz. kan via de voorzitter, via e-mail: mark.schittekatte@ugent.be

 

Partners:

Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD)
Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie (VVSP)
EFPA’s Board of Assessment
NIP Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN)
Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP)
International Test Commission (ITC)
European Association of Psychological Assessment (EAPA)

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht