Sectie Psychodiagnostiek

De Sectie Psychodiagnostiek is een centrale werkgroep van de BFP-FBP. De Sectie Psychodiagnostiek ambieert de bevordering van de kwaliteit van tests en testgebruik in Vlaanderen. 

De voornaamste doelstellingen van deze Sectie zijn:

  • de ontwikkelingen op het vlak van diagnostische methodes & instrumenten op te volgen en de leden daarvan op de hoogte houden.
  • de kwaliteit van de methodes & instrumenten en de gehanteerde middelen voor onze taalgebieden te evalueren en deze beoordeling bekend te maken.
  • advies geven aan de leden ivm het gebruik, de waarde, … van psychodiagnostische methodes (e.g. wie mag wat met welke test?) en instrumenten.
  • de leemtes in het aanbod te onderkennen (en eventueel met partners) inspanningen leveren om deze in te vullen.


Aanmelding voor advies, voorstellen tot testbeoordeling, etc. kan via psychodiagnostiek@bfp-fbp.be

 

Samenstelling

In de Sectie Psychodiagnostiek zetelen 5 Nederlandstalige experten vanuit diverse instellingen en verenigingen. Bekijk hier wie er deel uitmaakt van de Sectie.

> Ga naar Samenstelling

 

Testbeoordelingen

Eén van de kerntaken van de Sectie Psychodiagnostiek is het evalueren en beoordelen van psychodiagnostisch testmateriaal. Bekijk hier een overzicht van nationale en internationale testbeoordelingen die je kan raadplegen.

> Ga naar Testbeoordelingen

 

Richtlijnen

De Sectie Psychodiagnostiek vaardigt waar nodig richtlijnen uit. Bekijk hier een overzicht van nationale en internationale richtlijnen met betrekking tot de psychodiagnostische praktijk.

> Ga naar Richtlijnen

 

Partners

De Sectie Psychodiagnostiek voert haar kerntaken uit in overleg met nationale en internationale partners. Bekijk hier de verschillende instanties waarmee de Sectie Psychodiagnostiek in contact staat.

> Ga naar Partners

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht