Richtlijnen

CHC-model

duiding

Versie 2.0 februari 2021

Het CHC-model is één van de meest actuele modellen die de structuur van de menselijke intelligentie tracht te beschrijven. Het model werd ontwikkeld vanuit een psychometrische invalshoek. Intelligentie is meerledig en bestaat uit verschillende domeinen. Het is bovendien hiërarchisch opgebouwd.

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat bij psychodiagnostiek het model nagenoeg overal van toepassing is. In elke cultuur moet wel worden gezocht naar een adequate, cultuurspecifieke operationalisering.

Voor meer informatie over het CHC-model en de praktische toepasbaarheid. Gebruik van het CHC-model als intelligentiestructuurmodel wordt aangeraden door de Testcommissie.