Rechten en plichten

De psycholoog is een vrij beroep en als dusdanig onderworpen aan een deontologische code. De psycholoog heeft met andere woorden dus ook plichten

Wettelijk verankerd

Sinds 26 mei 2014 beschikken de psychologen over een nieuwe, herwerkte deontologische code. Het naleven van deze code is wettelijk gekoppeld aan de titelbescherming van psycholoog via een tuchtrecht. Dat tuchtrecht wordt beheerd door de Psychologencommissie, hetzelfde orgaan dat de titel van psycholoog toekent in België. Psychologen werken in essentie met mensen. Een correct en deontologisch verantwoord handelen, hoe moeilijk dit soms ook is, is onontbeerlijk voor de psychologen. De Belgische Federatie van Psychologen pleit al lang voor een wettelijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht. Ze is dan ook bijzonder trots op de realisatie ervan. Dit betekent een belangrijke professionalisering van het beroep.

De code omvat vier luiken:

 

Sectie deontologie

De BFP heeft al sinds jaar en dag een sectie deontologie, die enerzijds toezag op de deontologie van de leden van de BFP, maar anderzijds ook die leden bijstond in ethische kwesties. Met de realisatie van het tuchtrecht kan onze sectie deontologie zich nu volledig toeleggen op het ondersteunen van de leden. Wenst u de sectie te contacteren voor een ethische kwestie, klik dan hier