Psycholoog, psychotherapeut of psychiater?

 

Wat is een psycholoog? Wie mag zich zo noemen?

 

Wie mag zich psycholoog noemen?

Sinds de Wet van 8 november 1993 ter bescherming van de titel van psycholoog van kracht werd, mag niet zomaar iedereen meer zich psycholoog noemen. De titel “psycholoog” (of een variant daarop) dragen, is door die wet in België enkel nog toegelaten aan personen die ingeschreven zijn op de lijst van de Psychologencommissie. Deze publieke instelling wordt voorgezeten door een raadsheer van een hof van beroep en bestaat verder uit psychologen die op voordracht van de BFP benoemd zijn door de Minister van Middenstand.

 

Wie kan psycholoog worden? 

Voor iemand de titel van psycholoog mag dragen, gaat de Psychologencommissie na of die persoon wel beschikt over een daartoe geschikt diploma – eventueel aangevuld met relevante werkervaring. In principe heeft een psycholoog minimum vijf jaar universitaire studies achter de rug. Slechts in een beperkt aantal uitzonderlijke gevallen gaat het om een (buitenlandse of na publicatie van de Wet verlengde) universitaire studie van vier jaar aangevuld met relevante werkervaring of (via een overgangsregeling die intussen niet meer bestaat) een hogeschoolopleiding aangevuld met een ruime dosis relevante werkervaring.

 

Stopt het dan bij die basisopleiding en erkenning? 

De meeste psychologen doen na hun studies en na hun erkenning nog verder aan wat men “continue professionele ontwikkeling” noemt: navorming volgen op congressen en studiedagen, ervaringen en expertise uitwisselen met collega’s, nieuwsbrieven en vakliteratuur lezen en dergelijke meer. De mate waarin iemand dit doet kan sterk wisselen van persoon tot persoon, aangezien hiervoor geen enkele verplichting geldt. Een lidmaatschap van de BFP kan wel gezien worden als een soort kwaliteitsindicator, aangezien onze leden vooral lid zijn van de federatie en haar deelverenigingen omwille van de mogelijkheden die hen dit biedt voor de verdere versterking van hun professionele expertise en competenties.

 

Wat is eigenlijk het verschil tussen een psychiater en een psycholoog?

 Een psychiater is iemand met een medische achtergrond. Hij of zij heeft geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie. Omdat een psychiater een arts is, kan hij of zij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consult gedeeltelijk terugbetaald.

 

En hoe kan een psychotherapeut in dit alles gekaderd worden? 

Een psychotherapeut is iemand die het psychische lijden behandelt door middel van gesprekken. Dit kan een psycholoog of een psychiater zijn, maar het kan evengoed iemand zijn die geen enkele kwalificatie heeft. De titel “psychotherapeut” is namelijk helemaal niet beschermd. In principe mag dus iedereen zich psychotherapeut noemen. Het is dan ook best om voorzichtig om te gaan met personen die zich psychotherapeut noemen en verder niet aangeven welke kwalificaties ze bezitten.

 

En een “bachelor in de toegepaste psychologie”? 

Een bachelor in de toegepaste psychologie is een afgestudeerde van een driejarige opleiding aan een Hogeschool. Mits drie jaar bijkomende universitaire studies (schakelprogramma + Master opleiding) psychologie kunnen zij ook de nodige kwalificaties krijgen om psycholoog te worden. In feite is hun professionele bachelor diploma er echter op gericht om meteen aan de slag te gaan in de praktijk. Gemiddeld genomen verschillen de inhoud van hun werk en ook hun doorgroeimogelijkheden daarom uiteraard wel van die van psychologen.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht