Psychologos

E-psychologos: het tijdschrift voor de leden van de BFP

 

e-Psychologos

Psychologos is het tijdschrift dat alle BFP leden gratis ontvangen, en het probeert dan ook alle takken van de psychologie te vertegenwoordigen. Het is een gespecialiseerd ledenblad en geen wetenschappelijk tijdschrift. Verwacht dus geen zuiver wetenschappelijke artikels vol onderzoeksresultaten, maar wel een brede waaier van artikels die de leden kunnen interesseren, al dan niet op basis van onderzoek, en in het bijzonder over de evolutie van het beroep, in een aantrekkelijke en toegankelijke taal.

Sinds de lancering in 1986 is het sterk geëvolueerd. Psychologos verschijnt nu driemaandelijks in kleurendruk, in edities van ongeveer 32 pagina’s. De inhoud van de artikels wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de verschillende auteurs en verkondigt niet noodzakelijk de visie van de BFP. De concrete inhoud wordt bepaald door een onafhankelijke redactie van vrijwilligers onder leiding van Mevr. Anne Fornoville-Dubois. Recent verschijnt Psychologos als "E - psychologos". Op die manier spelen we in op de actuele behoefte naar meer informatie over de uitoefening van het beroep en bereiken we een betere afstemming met de informatie op onze website.

 

Publiceren in e- Psychologos

Artikels én vragen en suggesties kunnen ingestuurd worden via psychologos@bfp-fbp.be. Hetzelfde adres mag gebruikt worden als u een steentje wil bijdragen aan het vele werk aan ons ledenblad:
boekenrecensies schrijven, interviews afnemen, foto's of cartoons aanleveren, proeflezen, samenvatten, vertalen, enz.

De publicatie van lezersbrieven is mogelijk maar beperkt in plaats. Aanvallen "ad personam" of "ad hominem" zullen hoe dan ook worden afgewezen.

Informatie over auteursrechten is beschikbaar op de website; http://www.cer-leuven.be/Vewa/nl_home.html