Persberichten

 • 15.05.2018

  Psychologen bereiden acties voor naar aanleiding van het nieuwe IFIC loonmodel in de sector.

  In de afgelopen maand werden werknemers ingelicht over hun nieuwe functietoewijzing volgens een nieuw loonmodel, IFIC. Over dit loonmodel hebben werkgevers en vakbonden jarenlang onderhandeld. Het basisuitgangspunt is dat er niet meer zozeer gekeken wordt naar diploma’s, maar eerder naar functies. De psychologen zijn echter niet te spreken over de gevolgen van het nieuwe systeem. “IFIC betekent een loonverlies van 10 tot 15 %, collega’s herkennen zichzelf totaal niet in de voorgestelde functies,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder.

 • 06.04.2017

  07 APRIL WERELD GEZONDHEIDSDAG, Depressie: praten met psychologen helpt!

  “Over de jaren heen heeft psychologisch onderzoek ons vele inzichten opgeleverd. Psychologen gebruiken deze kennis vandaag om mensen op een effectieve wijze te helpen met hun depressieve toestanden. De toegang tot dit soort van psychologische zorg in Europa blijft echter moeilijk,” stelt Koen Lowet, klinisch psycholoog en lid van EFPA’s Standing Committee on Psychology and Health.

 • 17.03.2017

  De Psychologencommissie verdient een meer constructief verhaal

  De Belgische Federatie van Psychologen heeft de plenaire sessie van de Psychologencommissie vandaag vroegtijdig opgeschort. De vertegenwoordigers van de BFP hebben wel de hoogst noodzakelijke items laten behandelen. Daarna hebben ze de vergadering verlaten. Daardoor was deze niet meer rechtsgeldig. 

 • 22.12.2016

  Psychotherapeuten schieten zichzelf (weer eens) in de voet

  Gisteren schorste het Grondwettelijk Hof het luik over de psychotherapie in de nieuwe aangepast wet op de GGZ - beroepen. Een procedure was gestart door een aantal niet - universitaire psychotherapeuten die zich benadeeld voelden door de wetswijzigingen van minister Maggie De Block. “Maar de psychotherapeuten schieten zichzelf (weer eens) in de voet,” meent Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Psychologen. 

 • 09.12.2016

  December 10: International Human Rights Day - Psychologists play important role.

  EFPA, the European Federation of Psychologists’ Associations urges all psychologists and their associations, to join the United Nations and to stand up for Human Rights! Psychologists can be the mediators between human rights, persons and policy makers in order for people to be able to enjoy their fundamental rights.

 • 13.10.2016

  Psychologists supports ‘ Psychological First Aid’ on the occasion of World Mental Health Day on October 10, 2016

  Psychological first aid can be provided everywhere and should be made available for all. When disaster impacts an individual or a community, psychological first aid is a tool for first responders alongside with life support and security interventions. Besides promoting wellbeing and adjustment, this intervention can prevent the onset of mental disorders and disruptive behaviours. Psychological first aid prevents chronic suffering and minimizes social impact of a disaster and so helps preserve the individual and community resilience.

 • 31.05.2016

  De Block hakt 20 jaar oude knoop over de psychotherapie door!

  Vanavond keurde de kamercommissie volksgezondheid de wetswijzigingen van Maggie De Block goed over de GGZ – beroepen. Een eerdere versie van de wet die goedgekeurd werd in 2014 vertoonde een aantal problemen waardoor de uitvoering in het gedrang kwam. De psychologen reageren bijzonder verheugd. “De Block hakt een 20 jaar oude knoop door betreffende de psychotherapie en kiest resoluut voor kwaliteit,” reageert Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) tevreden.  

 • 14.04.2016

  KCE stelt revolutie voor in de geestelijke gezondheidszorg

  Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg is klaar met zijn rapport over de financiering van psychologische zorg in België. “Het voorstel om alle psychologen op dezelfde wijze te financieren ongeacht waar en hoe ze werken, het rechtstreeks toegankelijk maken van eerstelijnspsychologen en een gemengde financieringsvorm is op zijn zachts gezegd een revolutie voor de sector”, zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Psychologen. Al zijn er ook wel een aantal pijnpunten. 

 • 23.03.2016

  Laat mensen niet zomaar hun verhaal doen

  Gisteren was een bijzonder zwarte dag voor de Belgische samenleving. Duizenden mensen waren rechtstreeks of onrechtstreeks getuige van zeer ingrijpende gebeurtenissen die ernstige littekens kunnen nalaten. De Belgische Federatie van Psychologen somt een aantal belangrijke tips op die ons kunnen hepen om die littekens minder zwaar te laten worden. De meest in het oog springende is wellicht om mensen niet zomaar hun verhaal te laten doen en actief te bevragen wat ze gedaan hebben om zich in veiligheid te brengen. 

 • 08.02.2016

  Psychologen opgetogen met akkoord federale regering

  Afgelopen vrijdag bereikte de ministerraad een akkoord over de voorgestelde wetswijzigingen van Maggie De Block betreffende de wet op de geestelijke gezondheidszorg.  De psychologen zijn bijzonder opgetogen met het akkoord. “Deze regering slaagt erin om knopen door te hakken die 20 jaar geleden al hadden doorgehakt moeten worden, “ reageert een tevreden Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Psychologen.