Psychotherapeuten schieten zichzelf (weer eens) in de voet

22-12-2016

Gisteren schorste het Grondwettelijk Hof het luik over de psychotherapie in de nieuwe aangepast wet op de GGZ - beroepen. Een procedure was gestart door een aantal niet - universitaire psychotherapeuten die zich benadeeld voelden door de wetswijzigingen van minister Maggie De Block. “Maar de psychotherapeuten schieten zichzelf (weer eens) in de voet,” meent Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Psychologen. 

In april 2014 werd een eerste versie van de wet op de GGZ - beroepen gestemd in het parlement. Ze regelde eindelijk het beroep van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog als gezondheidszorgberoep en trachtte een regeling uit te werken voor de praktijk van de psychotherapie. Dat was nodig omdat de toegang voor veel patiënten met psychische problematiek tot dit soort van hulpverlening onmogelijk was. De wet bevatte echter een aantal juridische tekortkomingen en diende herzien te worden om tot uitvoering te worden gebracht. 

Eén van die elementen uit de herziening, namelijk de regeling voor de psychotherapie, wordt nu voorlopig geschorst in afwachting van een uitspraak ten gronde. “En dat is vooral jammer voor de beoefenaars van de psychotherapie, die geen erkend gezondheidszorgberoep zijn”, volgens Lowet: “in de wetswijziging die De Block had voorzien, konden zij gewoon de psychotherapie blijven beoefenen, zij het onder een aantal voorwaarden. Op die manier zouden zij later meegenomen kunnen worden in een eventuele financiering. Als het Grondwettelijk Hof daadwerkelijk het betreffende artikel zou vernietigen, zouden zij niet meer behoren tot de gezondheidszorg, met alle gevolgen van dien."

Lowet zelf ligt er echter niet wakker van. “Deze discussie woedt al meer dan 20 jaar en heeft de sector zodanig verdeeld en gepolariseerd. De oplossing die op tafel lag was fair en bood een mogelijkheid om het bestaande werkveld te regulariseren. Als ze dat nu zelf weigeren, dan is dat vooral hun probleem.” De schorsing heeft immers enkel betrekking op de psychotherapie. Voor de klinisch psychologen stelt er zich hoegenaamd geen probleem. “Wij werken rustig verder aan de uitvoering van de wet op de GGZ - beroepen en de integratie van klinisch psychologen binnen de gezondheidszorg. Voor ons stelt er zich dus hoegenaamd geen probleem.”

Vandaag benoemde de minister de voorzitter en de ondervoorzitter van de nieuwe Federale Raad voor de GGZ - beroepen. Prof. Dr. in de klinische psychologie Nady Van Broeck wordt voorzitster en Dr. Benoît Gillain als ondervoorzitter. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht