Psychologen bereiden acties voor naar aanleiding van het nieuwe IFIC loonmodel in de sector.

15-05-2018

In de afgelopen maand werden werknemers ingelicht over hun nieuwe functietoewijzing volgens een nieuw loonmodel, IFIC. Over dit loonmodel hebben werkgevers en vakbonden jarenlang onderhandeld. Het basisuitgangspunt is dat er niet meer zozeer gekeken wordt naar diploma’s, maar eerder naar functies. De psychologen zijn echter niet te spreken over de gevolgen van het nieuwe systeem. “IFIC betekent een loonverlies van 10 tot 15 %, collega’s herkennen zichzelf totaal niet in de voorgestelde functies,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder.

De klinisch psychologen in de zorgsector zijn het gebrek aan respect en erkenning voor hun werk meer dan grondig beu. Recentelijk werd het beroep eindelijk erkend als een volwaardig autonoom gezondheidszorgberoep, maar daar is weinig van te bespeuren in het nieuwe IFIC – model. “De job van klinisch psycholoog is mentaal enorm belastend. Dag in dag uit met psychische problemen werken, het opvangen en aansturen van zorgpersoneel, verantwoordelijkheid nemen over het uitzetten en uitvoeren van behandelplannen, het zijn allemaal taken die wij uitvoeren, maar die we niet zien terug verschijnen in de voorgestelde functies aan onze collega’s, “legt Lowet uit. Bovendien legt het nieuwe wettelijke kader van de geestelijke gezondheidszorgberoepen een grotere autonomie en dus verantwoordelijkheid bij de psycholoog in kwestie, maar ook daar is niets van terug te vinden.

 

Vooral het loonsverlies van gemiddeld 10 tot 15 % is een kaakslag voor de beroepsgroep. “Je moet begrijpen dat we niet beschikken over een eigen financiering zoals vb. de collega’s artsen en dat we gemiddeld zo’n 20 % minder verdienen als de collega’s in de buurlanden. Vele collega’s hadden verwacht dat met het nieuwe wettelijke kader er nu eindelijk ook eens een opwaardering zou komen voor hun werk. IFiC is daarin echter een bittere teleurstelling geworden,” klinkt het teleurgesteld. “Het domein van de klinische psychologie is zo divers, dat veel collega’s jarenlang investeren in voortgezette opleidingen zoals psychotherapie of neuropsychologie. Dit wordt nergens gevaloriseerd!

 

De psychologen stellen zich ook heel wat vragen bij hoe het proces rond IFIC tot stand is gekomen. “Op geen enkel moment zijn wij als beroepsvereniging geconsulteerd geweest, noch over de specificiteit van ons beroep, noch over het nieuwe wettelijke kader. De cao is onderhandeld geweest tussen de grote vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg, doch niemand die zijn licht is komen opsteken bij onze beroepsgroep. Je vraagt je dan toch af wat het draagvlak is van dit nieuwe loonmodel,” aldus Lowet.

 

De psychologen bereiden zich alleszins voor op acties. “Allereerst roepen we onze collega’s op om massaal beroep aan te tekenen tegen de functietoewijzing die ze hebben gekregen, omdat deze totaal niet herkenbaar is voor het werk in het veld. We roepen de ministers De Block en Peeters op om tussenbeide te komen en vragen het IFIC om zowel de verschillende functies als het nieuwe loonhuis te herzien. We beraden ons verder samen met de andere getroffen beroepsgroepen rond verdere acties,” klinkt Lowet strijdvaardig.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht