Over psychologen

Psychologen zijn licentiaten of masters in de psychologie. Sinds 1993 is de titel van psycholoog wettelijk beschermd en wordt ze bewaakt door de Psychologencommissie. Nog steeds wordt er vandaag misbruik gemaakt van de titel van psycholoog door allerlei charlatans.

Criteria

In België is de titel van psycholoog beschermd sinds 1993. Een psycholoog is:

  • een licentiaat of master in de psychologie
  • als dusdanig erkend door de Psychologencommissie

 

Vandaag is het strafbaar om de titel van psycholoog te dragen zonder dat je geregistreerd bent. Toch vinden vele collega’s het niet nodig om zich te laten registreren of hechten nogal wat werkgevers hier weinig belang aan. Dit is onterecht!

 

Bescherming als kwaliteitsvoorwaarde

De titelbescherming is in de eerste plaats een bescherming voor het beroep van psycholoog en voorkomt dat minder opgeleide personen de taken en competenties beoefenen van de psycholoog. Ze is echter ook een belangrijke kwaliteitsvoorwaarde voor de cliënten van psychologen. Zij zijn immers zeker dat de psycholoog een universitaire opleiding heeft genoten, maar ook dat de psycholoog wettelijk gebonden is door een deontologische code. Tot slot is de inschrijving in de Psychologencommissie een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen genieten van de BTW – vrijstelling voor hulpverlening en de terugbetaling vanuit de aanvullende verzekering. De Belgische Federatie van Psychologen heeft lang gevochten om de titel van psycholoog te beschermen.

 

Psychologencommissie

De Psychologencommissie is het orgaan dat de titel van psycholoog beschermt in België. Zij bewaakt het register van geregistreerde psychologen en omvat tevens de tuchtraad en de Raad van Beroep die de deontologie van de psychologen bewaken. Wanneer iemand vindt dat een psycholoog een deontologische fout heeft begaan, dan kan deze persoon terecht bij de Psychologencommissie om een klacht in te dienen. Meer informatie over de Psychologencommissie kan u vinden op hun website

 

De rol van de Psychologencommissie is echter wettelijk beperkt tot bovenstaande. De commissie vervult niet de rol van een beroepsvereniging en zal dus vb. geen informatie kunnen verschaffen over de beroepsuitoefening of je bijstaan in ethische kwesties. Hiervoor kan je wel altijd beroep doen op onze Federatie.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht