Over de Belgische Federatie van Psychologen

De BFP is de nationale beroepsvereniging van alle licentiaten/masters in de psychologie. Ze heeft als taak om kennis uit de wetenschappelijke psychologie te verspreiden en te bevorderen in de maatschappij en te waken over de belangen van de psychologen en hun cliënten. De BFP waakt hierbij over de kwaliteit van haar eigen leden en vertegenwoordigt de psychologen naar o.a. de overheid toe.

Uw beroepsvereniging

De BFP is een beroepsvereniging voor en door psychologen en haar cliënten. We willen het u makkelijker maken om uw beroep uit te oefenen door u een ruime dienstverlening aan te bieden, toegang te verschaffen tot noodzakelijke opleidingen, bijstand te verlenen in moeilijke, ethische dossiers en up - to - date informatie over de ontwikkelingen van het beroep. Daarnaast is de BFP uw vereniging die waakt over uw belangen en die van uw cliënten. De BFP pleit bij de overheid, de mutualiteiten om mensen zoveel mogelijk toegang te verschaffen tot die psychologische kennis. Ze investeert in politieke contacten, onderhoudt goede relaties met de verschillende administraties en met de collega's uit de andere beroepen. Zo maakt de BFP deel uit van de Federatie Vrije Beroepen van Unizo en is ze onderdeel van EFPA (Europese Federatie van Psychologenverenigingen)