Wet geestelijke gezondheidszorgberoepen

29-12-2016

Minister Maggie De Block bevestigt dat het recente arrest van het Grondwettelijk Hof mbt de psychotherapie niets verandert voor de klinische psychologie. De uitwerking van de wet gaat gewoon verder en de Federale Raad zal wel degelijk opgericht kunnen worden. 

 

BRUSSEL, 22/12/2016.- Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, neemt akte van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

 

Het wetsartikel over de omschrijving en uitoefening van de psychotherapie is in afwachting van een definitieve uitspraak tijdelijk geschorst, in zoverre het geen overgangsregeling voorziet voor personen die vóór de inwerkingtreding van die wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden. Voor het overige werd het beroep tot schorsing verworpen.

De bepalingen wat de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen betreft, blijven dus in voege.

Ook de oprichting van de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen loopt verder. Deze raad zal adviezen geven over de erkenningsvoorwaarden voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. De FOD Volksgezondheid werkt verder aan de uitvoering van de wet.

Wat de uitoefening van de psychotherapie betreft, mogen de personen die vóór de inwerkingtreding van de bestreden wet de psychotherapeutische praktijk uitoefenden, zonder aan de vereisten van die wet te voldoen, die praktijk voortzetten in afwachting van de uitspraak van het Hof over het beroep tot vernietiging.

 

Meer info:   

 Els Cleemput, woordvoerster

Tel.: 0032 475 29 28 77

Mail:  els.cleemput@minsoc.fed.be

Twitter: @Maggie_DeBlock

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht