Werkgebied en competentieprofiel van A&O-psychologen

23-08-2018
VOCAP

In het kader van de recente ontwikkelingen in het psychologenlandschap werd samen met onze Franstalige collega's van APTO en de departmentshoofden van de universiteiten gewerkt aan het omschrijven van het werkgebied en het competentieprofiel van A&O-psychologen.

 

Naar aanleiding van het opzetten van onze website - ondertussen al enige tijd geleden - werd ook de noodzaak aangevoeld om na te gaan op welke 'terreinen' A&O-psychologen actief zijn. We kwamen tot de vaststelling dat ons potentieel arbeidsveld zeer ruim is. Uiteindelijk werden alle domeinen geclusterd tot 10, waarvan u een korte weergave vindt op http://www.vocap.be/arbeid-en-organisatie-psychologie .

De bovenvermelde werkgroep oordeelde het aangewezen om tot een meer 'operationele' omschrijving te komen van ons werkterrein en wij willen dat graag voorleggen zodra hierover eenstemmigheid is bereikt.

Daarnaast leek het ook noodzakelijk om tot een 'gedragen' competentieprofiel te komen voor A&O-psychologen. Ook hierover zullen wij u ten gepaste tijde verder informeren.

Van onze Nederlandse collega's van het NIP vernamen wij ondertussen dat ook zij met een dergelijke oefening bezig zijn. Uiteraard zullen wij elkaar op de hoogte houden van de wederzijdse inzichten.

 

 

 

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht