WARME OPROEP - (H)ERKENNING VAN HOOGBEGAAFDHEID BINNEN DE (GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG IN VLAANDEREN

28-06-2018

Hoe uitgebreider het hulpverlenersnetwerk rond hoogbegaafdheid, hoe meer hoogbegaafde individuen geholpen kunnen worden! Wenst u deel uit te maken van een doorverwijslijst rond hoogbegaafdheid?

 

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht