Psychologen debatteren over het toepassingsgebied van de klinische psychologie

06-04-2017

De Raad van Bestuur heeft zich gebogen over een belangrijk aspect van de nieuwe wet op de GGZ - beroepen, namelijk het toepassingsgebied van de klinische psychologie. Het bestuur heeft zich solidiair verklaard dat de nieuwe wet geen negatieve impact mag hebben op de niet - klinische sectoren van de psychologie. 

De nieuwe wet op de GGZ - beroepen

Sinds 01 september 2016 is de wet op de GGZ - beroepen in voege en is het beoefenen van de klinische psychologie voorbehouden aan erkende klinisch psychologen. De wet is een belangrijke verwezenlijking voor alle klinisch psychologen in dit land. Echter, de definitie op de uitoefening van de klinische psychologie is dermate ruim dat ze mogelijks een negatieve impact zou kunnen hebben op de andere sectoren. 

BFP als overlegplatform onder psychologen

Het is net om dit soort kwesties uit te klaren dat de diverse psychologenverenigingen in dit land de BFP hebben opgericht. Binnen de Raad van Bestuur werd deze thematiek dan ook aangekaart en werd er unaniem besloten dat het toepassingsgebied van de klinische psychologie nader omschreven diende te worden in een advies van de nieuwe Federale Raad voor de GGZ - beroepen. De vertegenwoordigers van de BFP in die Raad zullen deze vraag dan ook naar voren schuiven als één van de prioriteiten. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht