Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out

23-08-2018
VOCAP

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werk gerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

 

Heb je een lopend pilootproject rond burn-outpreventie (of een projectplan dat je voor het einde van dit jaar wil lanceren) dat gebaseerd is op de doelstellingen uit dit actieplan? Dien dan een kandidatuur in om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning.

De oproep is gericht aan de verschillende actoren die actief zijn in preventie en behandeling van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen zoals overheden, instellingen, bedrijven, opleidingsinstituten, interne en externe preventiediensten, enz. 

Meer informatie over deelnemingsvoorwaarden en indieningsdatum vind je terug via volgende 'link': https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/piloo...

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht