CONTROLES IN DE BEDRIJVEN: WAT TE DOEN OM IN ORDE TE ZIJN MET DE GELDENDE REGELGEVING?

11-12-2017

 Beste collega's, de FOD Economie vraagt ons om u het volgende informatieve bericht te bezorgen.  

 

 

 

 

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
 

 

De FOD Economie voert regelmatig controles uit in winkels en ondernemingen. Daarbij gaan de agenten van de Economische Inspectie na of de ondernemingen hun wettelijke verplichtingen nakomen (op het vlak van prijsaanduidingen, behandeling van consumentenklachten, …).

De FOD Economie wil handelaars en ondernemingen helpen de wetgeving, die vaak uitgebreid en complex is, goed na te leven. Daarom stellen wij u richtlijnen, "guidelines", ter beschikking waarbij een reeks van praktische tips gegroepeerd worden zodat bedrijven gemakkelijker begrijpen wat al dan niet is toegestaan. Deze guidelines vormen tevens het officiële standpunt van de Economische Inspectie.

U kunt deze guidelines op onze website raadplegen.  Ze zijn ofwel algemeen opgesteld, ofwel opgemaakt voor een specifieke economische sector. 

Wil u op de hoogte gebracht worden van nieuwe publicaties, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.


 

 

Algemene Directie Economische Inspectie
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht