Bezorgdheid voor een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader voor arbeids- en organisatiepsychologie als expertisegebied

20-08-2018
VOCAP

Samen met de departementshoofden van alle Belgische universiteiten en onze Franstalige collega's van APTO werd een schrijven gericht aan Minister Kris Peeters. We vragen hierbij om zijn aandacht voor ons expertisegebied dat zich richt op de rol van een werknemer binnen een organisatiecontext in functie van een optimaal professioneel welzijn en functioneren.

 

Omdat de wet op de erkenning van de klinische psychologie nogal wat vragen deed rijzen bij de arbeids- en organisatiepsychologen werd er een werkgroep samengesteld van  de departementshoofden uit deze opleidingssector en de betreffende beroepsverenigingen. Bedoeling is om na te gaan wat de mogelijke impact voor ons zou kunnen zijn van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. Uit de gedachtenwisselingen hierover ontstond de idee om onze bekommernissen ook over te maken aan de minister van Werk, ….. De brief kan u terugvinden op onze website onder de rubriek 'Nieuws'.

Ondertussen was er een constructief gesprek hierover met afgevaardigden van het kabinet. Daarin kwam tot uiting dat een omschrijving van het werkgebied voor A&O-psychologen  een goede basis zou zijn om verdere gesprekken te oriënteren.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in deze zaak.

 

 

 

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht