Bekomernis voor wetenschappelijk onderbouwd arbeids- en organisatiepsychologisch referentiekader als expertisegebied

23-07-2018
VOCAP

Samen met de departementshoofden van alle Belgische universiteiten en onze Franstalige collega's van APTO werd een schrijven gericht aan inister Kris Peeters om zijn aandacht te vragen voor ons expertisegebied dat zich richt op de rol van een werknemer binnen een organisatiecontext in functie van een optimaal professioneel welzijn en functioneren.

 

Omdat de wet op de erkenning van de klinische psychologie nogal wat vragen deed rijzen bij de arbeids- en organisatiepsycholgen werd er een werkgroep samengesteld van  de departementshoofden uit deze opleidingssector en de betreffende beroepsverenigingen om na te gaan wat de mogelijke impact zou kunnen zijn van deze wet en de uitvoeringsbesluiten er van voor ons. Uit de gedachtewisselingen hierover ontstond de idee om onze bekommernissen ook over te maken van de minister van Werk, ….. De brief kan u terugvinden op onze website onder de rubriek 'Nieuws'.

Ondertussen was er een constructief gesprek hierover met afgevaardigden van het kabinet. Daarin kwam tot uiting dat een omschrijving van het werkgebied voor A&O-psychologen  een goede basis zou zijn om verdere gesprekken te oriënteren.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit vlak.

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht