Arrest Grondwettelijk Hof vernietig artikel 11, maar...

17-03-2017

Het Grondwettelijk Hof heeft uitspraak gedaan betreffende het verzoek tot vernietiging van art. 11 van de nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Het art. 11 wordt vernietigd doch enkel in zoverre het geen overgangsmaatregelen voorziet voor personen die voor de inwerkingtreding van de we de psychotherapie reeds beoefenden. 

Wat zijn de gevolgen van dit arrest?

Het betekent dat iedereen die voor de inwerkingtreding van de wet aan psychotherapie deed, dit voorlopig kan blijven doen. Iedereen die in de toekomst de psychotherapie wil beoefenen, zal zich echter wel degelijk aan de voorwaarden van de nieuwe wet moeten houden. 

Zo doet het arrest geen afbreuk aan het feit dat psychotherapie beschouwd blijft als een specialisatie voorbehouden voor de gezondheidszorgberoepen van arts, klinisch psycholoog en klinisch orhopedagoog. Het doet tevens geen afbreuk aan de opleidingsvereisten om de psychotherapie te mogen beoefenen, nl. het volgen van een opleiding in de psychotherapie van minstens 70 ECTS punten en een 2 - jarige professionele stage. De opleiding dient gegeven te worden door een hogeschool of een universiteit. 

Het arrest heeft hoegenaamd geen gevolgen voor de klinisch psychologen, noch de klinisch orthopedagogen, noch het installeren van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen. 

Op dit moment bestuderen we het arrest samen met onze juristen. Welke de stappen de regering nu zal nemen, valt nog af e wachten. Er zijn immers nog verscheidene verzoekschriften ingediend. Mogelijks zal men eerst deze procedures afwachten en dan beslissen of men de wet al dan niet zal repareren. 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht