Nieuws

 • VOCAP
  18.01.2018

  Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van private arbeidsbemiddeling.

  Het 'decreet betreffende private arbeidsbemiddeling' van minister Muyters uit 2010 kwam pas geruime tijd na het verschijnen onder onze aandacht. Het bevat niet alleen enkele vreemde verwijzingen, maar is 'stricto senso' niet conform de dagdagelijkse realiteit. Daarom hebben we ook stappen gezet om dit decreet te laten aanpassen, vooral ook om de essentiële rol van een Master in de Psychologie  op dit terrein te doen erkennen.

 • VOCAP
  18.01.2018

  Vooruitblik naar 2018

  Meerdere keren werd er het voorbije jaar gesproken over de veranderingen in het psychologenlandschap. Waarschijnlijk zullen we pas veel later beseffen welke impact ze hadden. 

 • VOCAP
  18.01.2018

  Voorwaarden voor benoeming tot preventieadviseur psychosociale aspecten.

  De voorwaarden waaraan de preventieadviseur psychosociale aspecten moet voldoen, werden vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Maar door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming werd aan de minister gevraagd om de voorwaarden met betrekking tot het KB te verduidelijken en te concretiseren. VOCAP deed daaromtrent een voorstel!

 • VOCAP
  18.01.2018

  Hernieuwing lidmaatschap

  Voor wie zijn lidmaatschap voor 2018 nog niet in orde bracht: mogen wij u vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen, via de mail die u daarvoor in december kreeg of via onze website www.vocap.be, zodat u kan blijven genieten van alle voordelen als lid van VOCAP én van het grootste psychologennetwerk in België. Vanaf maart kunnen alleen nog de leden die hun lidmaatschap in orde brachten voor dit jaar, gratis deelnemen aan onze activiteiten. 

 • VOCAP
  18.01.2018

  Voorwaarden om loopbaanbegeleiding te kunnen uitvoeren.

  Een alert VOCAP-bestuurslid merkte dat de VDAB de voorwaarden voor de erkenning in deze materie had vastgelegd. Dit gebeurde naar aanleiding van een Besluit van de Vlaamse Regering hieromtrent. Omdat er naar onze mening nogal eenzijdig de nadruk werd gelegd op 'kennis van de arbeidsmarkt' heeft VOCAP dit aanhangig gemaakt.

 • VOCAP
  18.01.2018

  Onze Missie

   Geregeld krijgen wij o.a. op VOCAP-evenementen de vraag waar VOCAP eigenlijk voor staat.  Onze Missie is terug te vinden op de website, maar we moeten toegeven dat we er misschien té weinig de aandacht op hebben gevestigd. 

 • VOCAP
  18.01.2018

  Belangenbehartiging voor A&O-psychologen

  Al werd er nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, toch heeft het VOCAP-bestuur in een aantal 'dossiers' stappen gezet om de toegevoegde én onontbeerlijke waarde van ons beroep te laten erkennen.

 • 15.01.2018

  Nieuwe boeken in ons ledenvoordeel Boom!

  Er is een update van ons BFP - Boom boekenclub met maar liefst 3 nieuwe titels!

 • 21.12.2017

  EPA 2018 - BE AN EARLY BIRD

  Don’t miss your place at Europe’s largest psychiatry Congress bringing together expert clinical psychiatrists, researchers and leaders in the field of mental health.

 • 21.12.2017

  Sluiting van het secretariaat

  Om ons personeel in deze periode van Kerstmis en Nieuwjaar ook de mogelijkheid te geven wat tijd met hun gezin door te brengen, zal ons secretariaat gesloten zijn van maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag 02 januari 2018.  Vanaf woensdag 3 januari staan we terug klaar om jullie vragen te beantwoorden. Prettige feestdagen !