Nieuws

 • 05.04.2018

  Thomas More : Congres Postgraduaat Psychodiagnostiek -31 mei 2018. Antwerpen

  Het Postgraduaat Psychodiagnostiek biedt 15 jaar gespecialiseerde vorming aan over psychodiagnostiek in de diverse psychologische werkvelden. Een reden om te vieren… met een feestelijk congres.

 • 05.04.2018

  KCE Report 301A (2018): Welke geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

  De geestelijke gezondheidszorg van kinderen en volwassenen is in afzonderlijke systemen georganiseerd, maar hoe staat het met de ouderen? Hoort hun mentale zorg ook in een afzonderlijk netwerk, of kan deze worden geïntegreerd in het bestaande systeem voor ‘volwassenen’? Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) mag de leeftijd niet bepalend zijn om iemand als ‘oudere’ te beschouwen. De ouderen vormen immers een zeer heterogene bevolkingsgroep, met mensen die nog in goede vorm zijn en met andere, zeer kwetsbare personen. Daarnaast stelt het KCE dat de huisarts een zeer belangrijke rol moet blijven spelen bij de behandeling van lichamelijke en psychische problemen. Voor sommige psychische problemen is er echter een specifieke kennis vereist. Daarom pleit het KCE voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van ‘volwassenen’ naar de ouderen. Deze zorg kan worden versterkt door (nog op te leiden) specialisten in geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, en door het accent te leggen op zorgverlening de vertrouwde leefomgeving en op een samenwerking tussen alle zorg – en hulpverleners.

 • 03.04.2018

  Grondwettelijk Hof verwerpt verzoekschriften tot vernietiging van de wet

  Sinds de wet op de GGZ - beroepen in werking is getreden op 01 juli 2016 werden er verschillende verzoekschriften ingediend bij het Grondwettelijk Hof om de wet te laten aanpassen of zelfs in zijn geheel te vernietigen. Recent heeft het Grondwettelijk Hof al deze verzoekschriften verworpen. 

 • 30.03.2018

  Uitnodiging : Kennissessie ‘Taboes doorbreken om de zorg te transformeren’-07 mei 2018 - VOka Brussel

  Dat de gezondheidszorg zal en moet transformeren is geen nieuws. Het ideale toekomstbeeld in welzijn en gezondheid is grotendeels gekend. We moeten het zorgsysteem ombuigen van subsidie- en volumedrive naar een meerwaarde by design. We moeten de return per euro laten stijgen of de kost per patiënt laten zakken. En ja, we kunnen dat. Met eenzelfde of betere kwaliteit. Zonder te raken aan de toegankelijkheid. En zonder een sociaal bloedbad.

 • 30.03.2018

  Opleiding psycho-traumatologie, start oktober 2018 tot juni 2020.

  De opleiding Psychotraumatologie gaat van start in oktober 2018 (tot juni 2020) en wordt georganiseerd door BIP (Belgisch Instituut voor Psychotrauma) i.s.m. de VUB.  

 • 15.03.2018

  Federatie n.a.v. 'Week van de zorg': "Zelfstandige zorgverstrekkers vragen toegankelijk speelveld"

  Op deze Dag van de Eerste Lijn willen de Federatie Vrije Beroepen en haar aangesloten beroepsorganisaties uit de zorgsector het moment aangrijpen om de zelfstandige zorgverstrekkers te positioneren in “de Week van de Zorg”. In België zijn er 104.877 zelfstandige zorgverstrekkers, een stijging van 30% t.o.v. 2006. Al deze professionals vormen het kloppend hart van onze zorg. Samen met de andere zorgaanbieders dragen zij de gezondheidszorg in Vlaanderen, zeker in de eerste lijn. Om hierin nog beter te worden, willen de zelfstandige zorgverstrekkers nog meer samenwerken. En dat vraagt om een toegankelijk speelveld.

 • 15.03.2018

  KU LEUVEN : Permanente vorming Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie

  KU Leuven  permanente vorming "Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie" gaat volgend jaar zijn 4de editie in. 

 • 15.03.2018

  INFODAG voor STARTENDE ZELFSTANDIGE PSYCHOLOGEN - 30 maart 2018. Leuven

  Wil u erbij zijn, schrijf dan nu in.

 • 09.03.2018

  Oproep tot projecten : Groep "geestelijke gezondheid" van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)

  De groep "geestelijke gezondheid" van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) doet een oproep tot projecten om het programma voor volgende jaren voor te bereiden. https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad

 • 08.03.2018

  FOD Economie - Brochure 2018 "Zelfstandige worden"

  De kmo's en zelfstandige ondernemers vormen de ruggengraat van onze economie. Om de kandidaat-ondernemers te helpen de oprichting van een onderneming tot een goed einde te brengen, heeft de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie de informatiebrochure "Zelfstandige worden" geschreven.