Nieuws

 • PPATWORK
  11.12.2018

  Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar onmisbaar?

  Het aantal mensen met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Psychologen en pedagogen zijn onmisbaar voor het welzijn van onze bevolking. Daarom is er dringend nood aan meer erkenning voor deze beroepen. Laat je stem horen!

 • 08.10.2018

  Stand van zaken: terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

  Voor de zomer kondigde Maggie De Block, minister van Volksgezondheid aan dat er een akkoord was binnen de federale regering om voor het eerst consultaties bij de klinisch psycholoog/orthopedagoog terug te betalen. Waar staan we ondertussen?

 • 27.04.2018

  FOD Economie : WORLD IP-DAY

  Donderdag 26 april is het Werelddag van de Intellectuele Eigendom (World IP Day). Bedoeling van deze dag is Belgische ondernemers bewust te maken van het belang van intellectuele eigendomsrechten. 

 • 20.04.2018

  FOD Justitie : wijziging statuut rechter in handelszaken en uitbreiding bevoegdheden ondernemingsrechtbanken

  Hier in bijlage een brief van de FOD Justitie aangaande de wijziging statuut rechter in handelszaken en uitbreiding bevoegdheden ondernemingsrechtbanken (tweede communicatie).

 • 05.04.2018

  KCE Report 301A (2018): Welke geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

  De geestelijke gezondheidszorg van kinderen en volwassenen is in afzonderlijke systemen georganiseerd, maar hoe staat het met de ouderen? Hoort hun mentale zorg ook in een afzonderlijk netwerk, of kan deze worden geïntegreerd in het bestaande systeem voor ‘volwassenen’? Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) mag de leeftijd niet bepalend zijn om iemand als ‘oudere’ te beschouwen. De ouderen vormen immers een zeer heterogene bevolkingsgroep, met mensen die nog in goede vorm zijn en met andere, zeer kwetsbare personen. Daarnaast stelt het KCE dat de huisarts een zeer belangrijke rol moet blijven spelen bij de behandeling van lichamelijke en psychische problemen. Voor sommige psychische problemen is er echter een specifieke kennis vereist. Daarom pleit het KCE voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van ‘volwassenen’ naar de ouderen. Deze zorg kan worden versterkt door (nog op te leiden) specialisten in geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, en door het accent te leggen op zorgverlening de vertrouwde leefomgeving en op een samenwerking tussen alle zorg – en hulpverleners.

 • 05.04.2018

  Multidisciplinair obesitas symposium - 5 mei 2018

  Op 5 mei aanstaande organiseren UHasselt een multidisciplinair symposium mbt preventie en behandeling van obesitas. 

 • 05.04.2018

  Thomas More : Congres Postgraduaat Psychodiagnostiek -31 mei 2018. Antwerpen

  Het Postgraduaat Psychodiagnostiek biedt 15 jaar gespecialiseerde vorming aan over psychodiagnostiek in de diverse psychologische werkvelden. Een reden om te vieren… met een feestelijk congres.

 • 03.04.2018

  Grondwettelijk Hof verwerpt verzoekschriften tot vernietiging van de wet

  Sinds de wet op de GGZ - beroepen in werking is getreden op 01 juli 2016 werden er verschillende verzoekschriften ingediend bij het Grondwettelijk Hof om de wet te laten aanpassen of zelfs in zijn geheel te vernietigen. Recent heeft het Grondwettelijk Hof al deze verzoekschriften verworpen. 

 • 15.03.2018

  Federatie n.a.v. 'Week van de zorg': "Zelfstandige zorgverstrekkers vragen toegankelijk speelveld"

  Op deze Dag van de Eerste Lijn willen de Federatie Vrije Beroepen en haar aangesloten beroepsorganisaties uit de zorgsector het moment aangrijpen om de zelfstandige zorgverstrekkers te positioneren in “de Week van de Zorg”. In België zijn er 104.877 zelfstandige zorgverstrekkers, een stijging van 30% t.o.v. 2006. Al deze professionals vormen het kloppend hart van onze zorg. Samen met de andere zorgaanbieders dragen zij de gezondheidszorg in Vlaanderen, zeker in de eerste lijn. Om hierin nog beter te worden, willen de zelfstandige zorgverstrekkers nog meer samenwerken. En dat vraagt om een toegankelijk speelveld.

 • 15.03.2018

  KU LEUVEN : Permanente vorming Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie

  KU Leuven  permanente vorming "Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie" gaat volgend jaar zijn 4de editie in.