Nieuws

 • PPATWORK
  11.12.2018

  Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar onmisbaar?

  Het aantal mensen met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Psychologen en pedagogen zijn onmisbaar voor het welzijn van onze bevolking. Daarom is er dringend nood aan meer erkenning voor deze beroepen. Laat je stem horen!

 • 08.10.2018

  Stand van zaken: terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

  Voor de zomer kondigde Maggie De Block, minister van Volksgezondheid aan dat er een akkoord was binnen de federale regering om voor het eerst consultaties bij de klinisch psycholoog/orthopedagoog terug te betalen. Waar staan we ondertussen?

 • 11.07.2018

  Lancering van de De Jonge Psycholoog!

  De Jonge Psycholoog is een nieuwe, onafhankelijke nieuwswebsite gericht aan klinisch psychologen. We trachten collega-psychologen (werkend en in opleiding) op de hoogte te houden van de actualiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg en de psychologie als wetenschap. Met De Jonge Psycholoog willen we een online platform aanbieden waar psychologen zich blijvend kunnen informeren over een wetenschap en zorglandschap in verandering.

 • 26.06.2018

  IFIC: stand van zaken

  IFIC houdt ons allemaal goed bezig. Collega's in de voorzieningen bereiden en masse hun intern beroep voor. Deadline voor dit beroep is 30.06! Onze sector klinische psychologie, VVKP, heeft op haar website een overzicht trachten te maken over heel het IFIC - gebeuren, wat je kan gebruiken als ondersteuning binnen je voorziening.

 • 31.05.2018

  FEDRIS zoekt individuele begeleiders voor een pilootproject ter preventie van burn-out

  Fedris is over heel België op zoek naar klinische pyschologen en kinesitherapeuten die tewerkgesteld zijn in een multidisciplinair centrum of op zelfstandige basis werken. Dit in het kader van een pilootproject voor de secundaire preventie van burn-out ter begeleiding van werknemers in de ziekenhuis- & banksector, in een vroegtijdig stadium van burn-out.

 • 27.04.2018

  FOD Economie : WORLD IP-DAY

  Donderdag 26 april is het Werelddag van de Intellectuele Eigendom (World IP Day). Bedoeling van deze dag is Belgische ondernemers bewust te maken van het belang van intellectuele eigendomsrechten. 

 • 20.04.2018

  FOD Justitie : wijziging statuut rechter in handelszaken en uitbreiding bevoegdheden ondernemingsrechtbanken

  Hier in bijlage een brief van de FOD Justitie aangaande de wijziging statuut rechter in handelszaken en uitbreiding bevoegdheden ondernemingsrechtbanken (tweede communicatie).

 • 05.04.2018

  KCE Report 301A (2018): Welke geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?

  De geestelijke gezondheidszorg van kinderen en volwassenen is in afzonderlijke systemen georganiseerd, maar hoe staat het met de ouderen? Hoort hun mentale zorg ook in een afzonderlijk netwerk, of kan deze worden geïntegreerd in het bestaande systeem voor ‘volwassenen’? Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) mag de leeftijd niet bepalend zijn om iemand als ‘oudere’ te beschouwen. De ouderen vormen immers een zeer heterogene bevolkingsgroep, met mensen die nog in goede vorm zijn en met andere, zeer kwetsbare personen. Daarnaast stelt het KCE dat de huisarts een zeer belangrijke rol moet blijven spelen bij de behandeling van lichamelijke en psychische problemen. Voor sommige psychische problemen is er echter een specifieke kennis vereist. Daarom pleit het KCE voor een verruiming van de geestelijke gezondheidszorg van ‘volwassenen’ naar de ouderen. Deze zorg kan worden versterkt door (nog op te leiden) specialisten in geestelijke gezondheidszorg voor ouderen, en door het accent te leggen op zorgverlening de vertrouwde leefomgeving en op een samenwerking tussen alle zorg – en hulpverleners.

 • 05.04.2018

  Multidisciplinair obesitas symposium - 5 mei 2018

  Op 5 mei aanstaande organiseren UHasselt een multidisciplinair symposium mbt preventie en behandeling van obesitas. 

 • 05.04.2018

  Thomas More : Congres Postgraduaat Psychodiagnostiek -31 mei 2018. Antwerpen

  Het Postgraduaat Psychodiagnostiek biedt 15 jaar gespecialiseerde vorming aan over psychodiagnostiek in de diverse psychologische werkvelden. Een reden om te vieren… met een feestelijk congres.