Nieuws

 • 23.03.2017

  Zowel BFP als VVKP op zoek naar administratieve versterking!

  Zowel binnen de BFP als binnen VVKP hebben we momenteel een vacature lopen voor een administratief medewerk(st)er. De VVKP wenst haar administratieve capaciteit uit te breiden en binnen de BFP dienen we op zoek te gaan naar een tijdelijke vervanging voor Martine, die omwille van een ongeval voor langere tijd niet beschikbaar is.

 • 17.03.2017

  Uitnodiging PDH 25 jaar Ambulante Kinderrevalidatie

  De Partiële Daghospitalisatie (PDH) Inkendaal heeft het genoegen u uit te nodigen op zijn  jubileum “PDH 25 jaar Ambulante Kinderrevalidatie”, dat doorgaat op vrijdag 21 april 2017 in het revalidatieziekenhuis Inkendaal te Vlezenbeek. 

 • 17.03.2017

  Arrest Grondwettelijk Hof vernietig artikel 11, maar...

  Het Grondwettelijk Hof heeft uitspraak gedaan betreffende het verzoek tot vernietiging van art. 11 van de nieuwe wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Het art. 11 wordt vernietigd doch enkel in zoverre het geen overgangsmaatregelen voorziet voor personen die voor de inwerkingtreding van de we de psychotherapie reeds beoefenden. 

 • VOCAP
  16.03.2017

  Altijd al als zelfstandige willen werken? Infodag op 24 maart 2017

  Wij stellen vast dat meer en meer collega's om allerlei redenen het statuut van zelfstandige ambiëren. Om starters te helpen organiseert de Belgische Federatie van Psychologen opnieuw zijn ondertussen traditionele infodag.

 • Acco uitgeverij
  16.03.2017

  Nieuw ledenvoordeel: Acco biedt korting aan BFP - leden

  Acco biedt sinds kort 10 % korting aan de BFP - leden op een selectie van boeken. De uitgeverij is al een tijdje de huisuitgeverij van de VVKP, maar stelt nu haar aanbod ook ruimer open voor alle psychologen aangesloten bij één van de verenigingen binnen BFP. 

 • VOCAP
  16.03.2017

  Beroepsbelangen ook belangrijk voor A&O-psychologen

  Zoals in de uitnodiging voor de VOCAP-activiteit van februari al werd aangegeven, beweegt er een en ander in het psychologenlandschap. Het VOCAP-bestuur zal met de input van deze bijeenkomst de verdere prioriteiten bepalen.

 • VOCAP
  16.03.2017

  Nieuwe bestuurders nog altijd welkom!

  Omdat de werking van onze beroepsvereniging gedragen wordt door de vrijwillige inzet van de bestuursleden, is er altijd een tekort aan ‘helpende handen’. Wetende dat vele handen ook licht werk maken, zouden wij graag onze bestuursploeg uitgebreid zien met enkele bereidwillige collega’s.

 • VOCAP
  16.03.2017

  Welke opleidingen of werkgroepen, welke niet?

  Sedert enkele maanden werden op de evaluatieformulieren van onze activiteiten 2 bijkomende vragen ingelast.

 • 16.03.2017

  Vernieuwde permanente vorming Klinische Psychodiagnostiek voor KINDEREN

  Het programma is interuniversitair opgezet (KU Leuven, UGent en VUB) en loopt in samenwerking met de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). 

 • VOCAP
  16.03.2017

  Tweejaarlijks EAWOP-congres

  'Enabling Change through Work and Organizational Psychology'  is het thema van het congres dat dit jaar van 17 tot 20 mei plaatsvindt in Dublin.