Lidgeldhernieuwing 2018 van start!

Vanaf 15 november kan je je lidmaatschap voor BFP en haar deelverenigingen vernieuwen voor het komende jaar! We hopen uiteraard dat jullie massaal je lidmaatschap zult hernieuwen en je collega's zal aansporen om ons te vervoegen. Er ligt immers een pak werk klaar voor de psychologengemeenschap wat we enkel samen zullen kunnen oppakken. 

 

 

Waarom je lidgeld hernieuwen?

De BFP en haar deelverenigingen zijn niet - gesubsidieerde verenigingen. Dit maakt ons onafhankelijk van de overheid en andere stakeholders, maar betekent tegelijkertijd dat we volledig afhankelijk zijn van onze ledenbijdragen. 

 

Wat doen we met jouw lidgeld?

- We stellen personeel te werk die diensten organiseren en jouw belangen behartigen
- We onderhouden een kantoor waar psychologen elkaar kunnen ontmoeten en nadenken in diverse werkgroepen
- We bieden ledenvoordelen aan die het werken als psycholoog vergemakkelijkt
- We onderhouden een online - platform waar je recente informatie kan terugvinden 
- We organiseren studiedagen en vormingen

 

Met de erkenning van het beroep als klinisch psycholoog komen er volgend jaar heel wat uitdagingen op ons af. Dit geldt zeker niet alleen voor de klinisch psychologen, maar ook voor de psychologen uit de andere sectoren. We hopen dan ook massaal op uw steun om deze uitdagingen goed te kunnen opvangen!

 

Geen gecombineerd lidmaatschap meer met de Psychologencommissie

Vanaf dit jaar hebben de BFP en de Psychologencommissie samen beslist om geen gecombineerd lidmaatschap meer aan te bieden. De reden hiervoor is enerzijds administratief aangezien er toch nog heel wat problemen waren in het linken van de beide databanken, anderzijds willen we vermijden dat er hierdoor nog meer verwarring ontstaat tussen BFP en de Psychologencommissie. Vanaf dit jaar zal je dus zelf je herregistratie moeten doen bij de Psychologencommissie wanneer je hiervoor door hen uitgenodigd wordt. 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht