Ledenvoordelen BFP

Uw lidmaatschap zo terug verdiend!

Lid zijn van BFP heeft zo zijn voordelen. Trouw aan haar doelstellingen om de psychologen zo goed mogelijk bij te staan in de uitoefening van hun beroep, heeft de BFP heel wat ledenvoordelen op touw gezet om hiertoe bij te dragen.