Ik overweeg om psychologie te studeren.

Wat een goed idee! Psychologie is immers een boeiende wetenschap, die voortdurend in ontwikkeling is. De mogelijheden met een diploma psychologie zijn immers eindeloos! Psychologie wordt immers overal in onze maatschappij gebruikt en gewaardeerd!

 

Psychologie, een unieke wetenschap!

Psychologie als wetenschappelijke discipline staat op het kruispunt van de positief - wetenschappelijke benadering en de humane wetenschappen. Dat betekent dat een groot stuk van je opleiding bestaat uit zuiver wetenschappelijke vakken. Een goede basiskennis van wiskunde is dan ook geen overbodige luxe!

 

Toepassingsgebieden

Psychologie is de studie van de mens in al zijn facetten vanuit een bio - psycho - sociale mensvisie. En de mens, die vind je natuurlijk overal. Vandaar dat je psychologie ook overal kan terugvinden: in onze gezondheidszorg, maar ook in het bedrijfsleven, de marketing, sport, het onderwijs, ja zelfs in het verkeer! Kortom, met een opleiding psychologie kan je alle kanten uit!

 

Wil je als psycholoog werken in de gezondheidszorg? Even opletten, dan!

Vanaf 01/09/2016 wordt de klinisch psycholoog een officieel erkend gezondheidszorgberoep, net zoals een arts of een apotheker. Daarom is het voor studenten die met hun opleiding gaan starten in het academiejaar 2017 - 2018 verplicht om na hun master in de klinische psychologie een jaar bijkomende professionele stage te verwerven in een erkende stageplaats. Het aantal stageplaatsen zal echter beperkt zijn. Vermits er geen inperking is op de instroom in de master klinische psychologie is het dan ook niet zeker dat je als klinisch psycholoog aan de slag kunt in de gezondheidszorg na het volgen van de 5 - jarige master. 

 

Waar kan ik psychologie volgen?

In Vlaanderen kan je psychologie studeren aan 3 Vlaamse universiteiten:

Katholieke Universiteit Leuven

Universiteit Gent

Vrije Universiteit Brussel

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht