Help! Mijn online registratie lijkt niet te lukken!

De BFP ging vorig jaar van start met het nieuwe online ledenregistratie – systeem. Voor het merendeel van de leden is dit vlot verlopen. Sommige leden hebben echter wel wat moeilijkheden ervaren. Op basis van hun ervaringen hebben we de meest voorkomende problemen opgelijst. Leest u deze dus eerst grondig vooraleer het secretariaat te contacteren. 

 

Online registreren in de databank

  • de link in deze lidgeldbrief is een persoonlijke link. Geef hem dus zeker niet door aan andere collega’s. U riskeert immers dat uw profiel overschreven wordt. Verwijs collega’s dus altijd rechtstreeks door naar de site of naar het BFP – secretariaat

  • Tracht in één keer door de procedure te lopen. Het neemt slechts een paar minuutjes in beslag. In stap 4 dient u uw relatie tot de Psychologencommissie te definiëren vooraleer u verder gaat. Er wordt een lidmaatschap aangemaakt telkens wanneer u stap 4 verlaat. Vermijdt dus dubbele lidmaatschappen. Als u lidmaatschappen wilt vergelijken, dan doet u dit best op onze overzichtspagina op de website.

 

  • De overgang van stap 4 naar stap 5 neemt soms wat tijd in beslag, zeker als het druk is op de site. Tijdens dit proces worden immers uw betalingsgegevens ingeladen. Wees aub geduldig en klik zeker niet weg. Anders wordt uw lidmaatschap niet geregistreerd.

 

  • wanneer u kiest voor een overschrijving als betaalmethode, vergeet dan zeker niet de OGM – mededeling. Dit is in het bijzonder het geval wanneer iemand anders dan uzelf het lidmaatschap betaalt. In dat geval is de OGM – mededeling de enige manier om uw betaling te linken aan uw lidmaatschap.

 

  • Wilt uw partner ook lid worden van de BFP? Fantastisch! Dan kunt u beide profiteren van onze korting voor samenwonenden! Draagt u er wel zorg voor dat u apart registreert en overschrijft?

 

In alle geval, moest u een probleem tegenkomen in de ledenadministratie, neemt u dan aub contact op met ons secretariaat: info-nl@bfp-fbp.be

 

De BFP en de Psychologencommissie

U kan ook via ons uw erkenning als psycholoog voor 2017 hernieuwen. We werken hiervoor samen met de Psychologencommissie, de onafhankelijke publieke instantie die bevoegd is voor de titel van psycholoog.

Zoals u weet, is de erkenning als psycholoog een noodzakelijke voorwaarde om de titel te mogen gebruiken. Ze is tevens een voorwaarde voor lidmaatschap van de VVKP. Er zijn echter nog andere belangrijke voordelen aan verbonden. Zo is de erkenning gekoppeld aan een deontologische code en benadrukt het uw ethisch engagement ten opzichte van uw cliënten. Verder is het een vereiste voor Btw-vrijstelling voor zelfstandige psychologen actief in de klinische sector.

De gecombineerde betaling (lidmaatschap + erkenningshernieuwing) is wel slechts mogelijk op basis van een correct erkenningsnummer. Houd dus uw erkenningskaart zeker bij de hand. Eens uw erkenningsbijdrage door ons verwerkt is, krijgt u van ons een betaalbewijs toegestuurd. Pas als we uw betaling hebben gecommuniceerd aan de Psychologencommissie, zullen zij uw erkenningshernieuwing per e-mail bevestigen en in de loop van januari uw erkenningskaart en –certificaat opsturen. Gelieve bij vragen over uw betaling dan ook eerst contact op te nemen met ons secretariaat: info-nl@bfp-fbp.be

Opgelet, in december zal u ook rechtstreeks uw erkenning kunnen hernieuwen via de website van de Psychologencommissie. In de loop van december brengen zij u hiervan ook per e-mail op de hoogte. Het blijft echter uw keuze via welke weg u wenst te hernieuwen: via ons met een gecombineerde betaling of rechtstreeks via de Psychologencommissie.

Niet overtuigd van het belang van uw erkenning als psycholoog? Lees dan even de verwezenlijkingen en toekomstplannen van de Psychologencommissie na.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht